01-06, koorschool St. Bavo uit Haarlem treedt op in St. Bonifatiuskerk


Het Schoolkoor van de Koorschool St. Bavo uit Haarlem verzorgt op zaterdag 1 juni om 15.00 uur een concert in de St. Bonifatiuskerk aan het Bonifatiusplein 20 te Leeuwarden.
De toegang is vrij met na afloop een deurcollecte.

De Koorschool St. Bavo is een “normale basisschool” die valt onder Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo in Haarlem.
Op deze school wordt naast de reguliere vakken muziekonderwijs aangeboden op hoog niveau. Er wordt koormuziek gezongen uit de 15e tot de 20e eeuw. Op deze unieke basisschool krijgen de kinderen dagelijks zang- en muziekles van hoge kwaliteit. Na het opleidingsjaar in groep 5 worden de kinderen opgenomen in het Kathedrale Koor.

Als de kinderen groep 8 verlaten zijn het geschoolde koorzangers die een veelzijdig repertoire kunnen uitvoeren. Veelal blijven ze dan nog een aantal jaren lid van het Kathedrale Koor. Het Muziekinstituut staat met deze muzikale opleiding in de traditie van de vele Engelse koorscholen en kathedrale koren. Nederland heeft twee koorscholen: in Utrecht en in Haarlem. Koorschool St. Bavo is de oudste.