Huis van Stilte: even stil zijn in de Dominicuskerk

Iedere dinsdagmiddag van 12.15 tot 13.00 uur is er een stiltemoment in de Mariakapel van de Dominicuskerk. Er komen gemiddeld 8 mensen per keer, er wordt een korte tekst gelezen waarna het een half uur stil is. In die stilte kan eenieder op eigen manier mediteren of bidden. Tot en met 25 juni is er wekelijks een stiltemoment (het Huis van Stilte). De maanden juli en augustus is er een zomerstop. Vanaf 3 september start het Huis van Stilte weer. Een ieder die wekelijks of af en toe een moment van stilte zoekt, is van harte welkom.