vastenmaaltijd op 24 maart

Op zondagavond 24 maart van 18 tot 19.30 is de jaarlijkse vastenmaaltijd in het Titus Brandsmahuis. Met een gezamenlijke maaltijd zamelen we geld in voor het vastenproject in Cambodja, delen we wat ons bezighoudt en staan we heel bewust stil bij wat de vastentijd ons te bieden heeft.

Graag voor woensdag 20 maart aanmelden via het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl. Dan weten we voor hoeveel personen we de tafels kunnen dekken. Natuurlijk mag u iedereen, katholiek of niet, uitnodigen om mee te komen, want hoe meer zielen hoe meer vreugd´!
VOM-groep Sint Vitusparochie