06-12 en 17-01 Sant´Egidio

Vrijdag 15 november hadden we een inspirerende bijeenkomst. We begonnen in de crypte met het gezongen gebed in de stijl van Sant-Egidio met een psalm, een lezing, een korte overweging en wat liederen. Het klonk al goed voor de eerste keer. Bij de koffie spraken we vervolgens over de toekomst.

Afgesproken is dat we op 6 december weer een avondgebed houden. Daarna bereiden we een activiteit voor die op 17 januari zal plaatsvinden. Dan zal er om 18 uur een maaltijd zijn in het Titus Brandsma Huis waar iedereen welkom is die niet graag alleen aan tafel zit. De maaltijd is gratis. U bent van harte welkom en kunt zich aanmelden om mee te eten via het kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Als u graag meehelpt, bij het koken, het boodschappen doen of het tafel dekken, kom dan op 6 december om 19.30 uur naar de bijeenkomst of meld u aan bij pastor Lysbeth Minnema, 06-24843682, of pastor.minnema@sintvitusparochie.nl