19/27-09: vredesweek

Vrede verbindt verschil

We leven in ons land met heel verschillende mensen, mensen uit verschillende culturen, mensen met verschillende religies, mensen met verschillende huidskleuren en er zijn veel verschillen tussen arme en rijke mensen.

Hoe kunnen we omgaan met de ander die anders is dan wij? In de vredesweek is er ruimte voor ontmoetingen tussen mensen. Als we elkaar zien en spreken kan er begrip groeien voor elkaar. Nu we dit jaar 75 jaar vrijheid vieren en terugkijken naar wat er gebeurd is in al die jaren, dan zien we dat het gesprek en de ontmoeting tussen de verschillende landen die tegenover elkaar stonden in de oorlog de basis hebben gelegd voor duurzame vrede. Verschil is spannend. Dat leren we ook in deze coronatijd waar er meer burenruzies zijn en waar ook binnen de gezinnen de spanning soms hoog oploopt omdat we met al onze verschillen dicht op elkaar leven.

Praten, elkaar echt leren kennen, helpt om de rijkdom te zien van de ander die anders is. Ik wens ons toe dat we daarmee kunnen oefenen tijdens de vredesweek en erna.

Extra collecte
In het weekend van 26 en 27 september 2020 is er een extra collecte voor PAX, een organisatie die zich inzet om de vrede en het begrip wereldwijd en in ons eigen land te verspreiden. U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken naar PAX Utrecht reknr. NL03 TRIO 0390 5150 00. Van harte bij u aanbevolen!

De oecumenische vredesdienst vond plaats op 20 september in de Bonifatiuskerk.