Month: January 2024

Basiscursus Kerk – Bonifatius academie

voorbereiding Eerste Heilige Communie 2024

We kennen voor onze Sint-Vitusparochie – bestaande uit de kerklocaties Jirnsum, Leeuwarden, Wergea/Warten en Wytgaard – een gezamenlijke voorbereiding op de eerste heilige Communie.Het duurt nog een hele tijd, maar het feest van de Eerste Communie, zal volgend jaar op

Top