23-06 iepenloft-tsjinst

Iedereen, jong én oud, is van harte welkom op Camstrastate, Werpsterdyk 11 in Wurdum.
De RK-parochie in Wytgaard en de PKN-gemeente in Wurdum organiseren een viering met als thema: ‘SAMEN’.
Deze viering wordt geleid door pastoor Peter Stiekema en dominee Wiebrig de Boer-Romkema. De Brassband Wirdum begeleidt ons bij de liederen.

  • 8.45 uur: gezamenlijk ontbijt. Iedereen welkom! Wel graag je/uw eigen ontbijt en stoel meenemen!
  • 9.15-10.15 uur: gezamenlijke viering met na afloop koffie / thee

En verder
We zingen, spelen, lezen, luisteren, knutselen, vertellen SAMEN, met jong en oud
We verkopen kaarten voor een goed doel
We collecteren voor een goed doel
We delen briefjes uit met namen, waar je/u een vakantiekaartje naartoe kunt sturen