23-06 sacramentslof

Zondag 23 juni om 17.00 uur viert de kerk Sacramentsdag. Een dag om bijzonder bewust te zijn dat de Heer genadig onder ons aanwezig is in de gave van de Eucharistie, het Lichaam en Bloed van onze Heer. De gave van de Eucharistie is er niet alleen om tijdens de Communie uitgereikt te worden. In aanwezigheid van het Allerheiligst Sacrament mogen we ook tot gebed, bezinning komen. De Heer loven en prijzen om zijn liefde en zegen.

Op Sacramentsdag, dit jaar dus op 23 juni a.s., is om 17.00 uur in de Dominicuskerk een lof met uitstelling van het Allerheiligste.