25-09,18.00-20.00 uur: Sant´ Egidio maaltijd

Na de zomer krijgen de maaltijden van Sant`Egidio weer een vervolg. We houden ons aan de anderhalve meter afstand onderling. Door het hele Titus Brandsma Huis te gebruiken kunnen we ook na de zomer gezellig samen aan tafel. De maaltijden zijn bestemd voor iedereen die anders alleen aan tafel zit en voor mensen die het mooi vinden om samen te eten en met elkaar in gesprek te gaan hoe verschillend we ook zijn. Na de maaltijd om 19.30 uur is er een korte gebedsviering in de kerk in de stijl van Sant´Egidio. U bent allen van harte welkom om mee te vieren ook als u liever niet meedoet met de maaltijd. Zo´n 10 minuten voor de viering zal de kerk open zijn.

Wilt u deelnemen aan de maaltijd dan stellen we het op prijs dat u zich van tevoren aanmeldt bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl uiterlijk woensdag 23 september. Mocht u toch op de avond zelf denken: ik kom ook! Dan maken we een plekje voor u vrij en delen we wat er is.

Er zullen maaltijden zijn op vrijdag 25 september, 30 oktober en 4 december. We beginnen steeds om 18 uur in het Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden. Kom alstublieft een paar minuten van tevoren! Op deze avonden is er om 19.30 een half uur van gebed in de Bonifatiuskerk.

Als u meer wilt weten, of ook een keer mee wilt helpen, kunt u contact opnemen met pastor Lysbeth Minnema, pastor.minnema@sintvitusparochie.nl of telefonisch: 06-24843682

Werkgroep Sant´Egidio Leeuwarden

Tagged with: