voedselbank in de vastentijd

Gedurende de hele vastentijd, 26 februari tot en met 10 april, staan er manden achter in de kerk ten bate van de Voedselbank.
Omdat de weekendvieringen niet doorgaan, kunt u natuurlijk ook een gift overmaken naar de voedselbank op bankrekeningnummer:
NL79 RABO0131339834 t.n.v. Voedselbank Leeuwarden.

In deze tijd waarin we zelf wat soberder leven is er ruimte om iets weg te geven aan een ander. De Voedselbank is blij met alle houdbare producten als pasta, rijst, houdbare melk, groenten in blik of pot, koffie, thee, vlees of vis in blik, etc. De Voedselbank mag geen alchohol uitdelen, dus zou u geen wijn of andere alcoholische dranken willen doneren? De mensen zijn het meest gebaat bij gezonde voeding. We willen u hartelijk danken voor uw medewerking. De actie in de Advent heeft dankzij u gezorgd voor een grote bijdrage aan de Voedselbank, zodat ze met de kerst extra grote pakketten konden samenstellen. Dank daarvoor.

Tagged with: , ,