activiteiten Titus Brandsma Huis maart 2023

 • Maandag 20 maart 19.30  uur Lectio divina  onder leiding van Lysbeth Minnema en Frits Eshuis.
  De  eeuwenoude methode van biddend lezen/lezend bidden. Vanavond staat de evangelietekst van de aankomende zondag centraal.

 • Zaterdag 25 maart 14.00 uur Ontdek de symboliek in de St.Dominicuskerk.
  Rondleiding door Hans Jorna.   
  Locatie: ingang Mariakapel naast de toren aan de Harlingerstraat
 • Donderdag 30 maart 20.00 uur ‘de mens is geen plaag’
  Inleiding door prof. dr. ir. Cees Buisman
  De mens heeft wel degelijk keuzes om te bouwen aan een schone en eerlijke wereld met alle kansen voor toekomstige generaties.
  Daarover gaat de werkgroep oecumene Wirdum/Wytgaard graag met u in gesprek. Locatie: parochiezaal Wytgaard  Tjissema 2

 

 • Woensdag 29 maart 20.00 uur ‘Franciscus als nieuwe dwaas’
  Avond van de Elisabethgroep bedoeld voor eenieder die belangstelling heeft voor franciscaanse spiritualiteit. Onder leiding van Peter Vermaat.

 

U bent van harte welkom!

Aanmelding is verplicht en dat kan via e-mail of telefonisch.

Meer informatie over deze en andere activiteiten in het Titus Brandsma Huis vindt u op www.sintvitusparochie.nl/leerhuis

 

Elke ochtend door de week van 9.30-11.30 uur welkom voor koffie en gezelligheid aanmelden niet nodig!