activiteiten Titus Brandsmahuis oktober 2022

  • Dinsdag 4 oktober, 1 november en 6 december 13.00 uur

Evangelie van Lucas door Peter Vermaat

  • Woensdag 5 oktober 19.30 uur

Film ‘The Shack’ (VS 2017; 127 minuten) met een inleiding door Jan Martien van Welie.

  • Maandag 10 en 24 oktober 19.30 uur

Lectio Divina over het bijbelboek Jona door Frits Eshuis en pastor Lysbeth Minnema.

  • Dinsdag 18 oktober, 15 november en 20 december 10.00 uur

Paulus: bijbelcursus door Chris Hoogland

  • Dinsdag 18 oktober 18.30  (TBH) en vrijdag 28 oktober 10.30 uur (Wergea/Wytgaard)

“Geloof op tafel” door pastoor Bert van der Wal, pastor Germa Kamsma-Kunst en pastor Lysbeth Minnema

  • Woensdag 19 oktober 14.00 uur en 19.30 uur

Synodale dialoog met als onderwerp ‘Luisteren’ onder leiding van pastor Germa Kamsma-Kunst en pastoor Bert van der Wal.

Het boekje met daarin alle activiteiten van dit najaar ligt ook in de kerken.

U bent van harte welkom!

Aanmelding is verplicht en dat kan via e-mail of telefonisch.

Meer informatie over de andere activiteiten in het Titus Brandsmahuis vindt u op www.sintvitusparochie.nl/leerhuis