Adema-orgel Bonifatius komt tot klinken

Tijdens de zondagsviering van 5 september jl. bespeelde Siegfried Derks voor de eerste maal tijdens de zondagsviering het orgel. Het resultaat mag er zijn; het orgel kent vele fraaie stemmen en vult met gemak de grote kerkruimte.  De orgelbouwer legt nu de laatste hand aan het orgel en de oplevering vindt dan eind oktober plaats.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de bisschop het orgel dit jaar zou gaan inzegenen op 31 oktober. In de middag zou er ook een feestelijk concert zijn. De organisatie leverde echter te veel risico’s op door o.a. de nog steeds geldende corona-maatregelen en niet kunnen beschikken over het Titus Brandsma Huis dat in verbouw is. Voor een goede ontvangst van subsidieverstrekkers en gasten zijn de ruimten in het parochiehuis echter onontbeerlijk. Veiligheidshalve zijn nu inzegening en concert naar het voorjaar verplaatst: zondag 1 mei a.s. Dan zal ook het boek ten doop worden gehouden dat over orgel, de kerk en de orgelbouwers Adema’s is geschreven. Nu al kan het orgel tijdens diensten bespeeld worden en binnenkort kunnen er al concerten mee gegeven worden. We zijn blij dat we nu al die jaren deze mijlpaal hebben bereikt.                                                                                         Omdat door vertraging en meerkosten de begroting nog niet geheel rond is, doen we graag een beroep op parochianen en belangstellenden om een bijdrage te leveren aan ons orgelfonds (NL02RABO 0116 0953 42 t.n.v. Sint Vitusparochie Leeuwarden e.o. )

de orgelcommissie