Adventsaktie 2019

Project in de Advent: Zorg voor moeder en kind in El Salvador.
In het noorden van El Salvador, in de provincie Chalatenanago, ligt de plattelandsgemeente Guarjila. De Amerikaanse non en kinderarts zuster Ana Manganaro zette hier een gezondheidskliniek op en leidde een groep tienermeisjes op tot gezondheidsvoorlichters. Daarmee legde zij de basis voor een systeem van elementaire gezondheidszorg. Toch sterven nog te veel moeders en kinderen tijdens de bevalling. Ook lopen jonge kinderen het gevaar te overlijden aan ondervoeding en infectieziektes als diarree en longontsteking.
Zwangerschap en bevalling vormen een gezondheidsrisico. De kliniek heeft daarom een opvanghuis ingericht waar aanstaande moeders de laatste weken voor hun bevalling kunnen verblijven. Het aantal opvangplaatsen is echter niet toereikend en moet dringend worden uitgebreid, van 8 naar 11.
Om ondervoeding en babysterfte tegen te gaan wil de kliniek borstvoeding stimuleren. Zo’n 60 tot 80 vrouwen worden getraind om voorlichting te geven over borstvoeding aan zwangere vrouwen en moeders met kinderen tot 2 jaar. Ook wil de kliniek moeders én vaders adviseren over borstvoeding, en huisbezoeken brengen om borstvoeding te promoten en te begeleiden.
Daarnaast heeft de kliniek plannen voor het opzetten van moestuinen. Gezinnen beschikken nauwelijks over gezonde en gevarieerde voeding zoals groenten. Vet en koolhydraatrijk voedsel is wel volop beschikbaar, wat leidt tot een ongezond eetpatroon. Zo’n 25 tot 30 gezinnen krijgen daarom voorlichting over gezonde voeding en praktische hulp bij het aanleggen en onderhouden van hun moestuin. Zes maanden na de start, als de eerste groente geoogst kan worden, krijgen ze praktijklessen in het bereiden van gevarieerde maaltijden.

U kunt dit project ondersteunen door uw bijdrage in de collecte in de Advent. De hele Adventsperiode wordt er aandacht gevraagd voor moeders en kinderen in El Salvador. Ook verkoopt de VOM-groep kerstkaarten getekend door kinderen van de basisschool in het dorp waar ook de kliniek staat. Tot slot is het ook mogelijk uw bijdrage rechtstreeks over te maken op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag o.v.v. project EL SALVADOR. We bevelen het project van harte bij u aan.

Tagged with: