allerzielenviering dit jaar anders dan we gewend zijn

Ieder jaar op 2 november herdenkt de Sint-Vitusparochie te Leeuwarden tijdens een Allerzielenviering de overleden parochianen van het afgelopen jaar. De naam van alle dierbare overledenen wordt genoemd en een kaars wordt aangestoken. Zo ook dit jaar, maar dan met de nodige aanpassingen i.v.m. het coronavirus.

De jaarlijkse grafzegen op de begraafplaats ‘Vitushof’ gaat níet door.

Op zondag 1 en maandag 2 november wordt van 13.00 tot 16.00 uur een wake ter nagedachtenis gehouden in de St. Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20,  8911 JT Leeuwarden.

Tijdens deze wake zijn de gedachteniskruisjes uit de Dominicus-, Bonifatiuskerk, Huize St. Jozef, de Martinus-, Marcuskerk en Maria Tenhemelopneming uitgestald.

U kunt tussen 13 en 16 uur de kerk binnenlopen om een kaarsje op te steken, even in stilte in de kerk te zitten en te bidden en u kunt het kruisje van uw dierbare meenemen. Ook is het mogelijk te spreken met een pastor of met iemand van de werkgroep “Omzien naar elkaar.”

Op maandagavond 2 november is om 19.00 uur een Allerzielen- Eucharistieviering in de Dominicuskerk. Hierbij zijn geen kerkgangers aanwezig. Op uw computer, tablet of smartphone kunt u deze viering volgen via streaming. Klik hiervoor op: www.sintvitusparochie.nl. Daar vindt u op 2 november een link naar deze viering, evenals een link naar het liturgieboekje.

Wilt u ook uw familieleden, vrienden of kennissen op deze wake en viering attenderen?

De gedachteniskruisjes die niet zijn opgehaald worden nog een tijdje bewaard. Indien u alsnog het kruisje wilt ontvangen, kunt u in de maand november nog contact opnemen met de contactpersoon van de werkgroep ‘Omzien naar elkaar’, mevrouw A.M. van Hulsen, amvanhulsen@gmail.com.

De familie / contactpersoon van de overledenen hebben hierover een brief ontvangen.

Tagged with: