basiscursus kerkelijk jaar en liturgie

In september 2018 start de Diocesane Werkgroep voor Liturgie haar cursus voor parochianen. De cursus belicht het kerkelijk jaar. Veel voorkennis is niet vereist omdat we, stap voor stap, in 7 bijeenkomsten de feesten en liturgische tijden volgen. Cursuslocatie is het Parochiehuis van Wolvega. Als basis gebruiken we het boek ‘Ons brood gedoopt in licht’ van Andries Govaart: een inleiding in geloof, kerk en liturgie.

Voor wie is de cursus bestemd?
Je bent als vrijwilliger werkzaam op het gebied van de liturgie, maar… hoe zat het ook al weer ? Je wilt meer achtergronden weten, je bent ooit gedoopt en hebt de behoefte je opnieuw te oriënteren op het geloof, je bereidt je als ouders voor op het doopsel van je kind of je begeleidt doopouders. Aan de hand van het liturgisch jaar geeft Andries Govaart inzicht in de belangrijke thema’s van het christelijk geloof. Denk aan de sacramenten, kernteksten over geloof en de heiligen, wezenlijke vragen in het leven. Informatie, gedichten, oefeningen en afbeeldingen wisselen elkaar af.

Cursusdocenten
Pastoor Victor Maagd, Ann Dikhoff-Pollmann, pastor José Lange en pastor Arjen Jellema van de Diocesane Werkgroep Liturgie.

Cursusdata
12 september, 17 oktober, 14 november, 12 december, 20 februari 2019, 10 april en 22 mei. Telkens van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Meer informatie of uitgebreide folder
Zie website bisdom of via Werkgroepvoorzitter pastoor Victor Maagd, pastoormaagd@gmail.com. Opgave bij l.winter@bisdomgl.nl