bedankt voor uw giften voor Zambia en de voedselbank

Dank aan alle gulle gevers die iets hebben bijgedragen tijdens de veertigdagentijd voor de actie voor Zambia, en voor de voedselbank! 

Zie het bericht over ‘armoedebestrijding in Mbala, Zambia