bibliotheeknieuws

Openingstijden

De bibliotheek in het Titus Brandsma Huis is geopend op woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 10-11 uur en op zondag van 12-13 uur. Natuurlijk kunt u ook in de bibliotheek in de Vituszaal terecht als u al in het Titus Brandsma Huis bent voor een andere activiteit en er geen vergadering is in de Vituszaal.

Tijdschriftenrek

Lectori Salutem. Voor de verandering deze keer geen info over boeken in onze bieb maar we zoemen nu in op tijdschriften en het mooie nieuwe rek daarvoor in de hoek van de Vituszaal. Het rek is opgemeten, in elkaar geschroefd en geplaatst door de klusgroepmannen Willem Buruma en Hendrik Langhout. Grote klasse, en ook hier nogmaals: hartelijk dank voor dit werk! U had er misschien al eens kennis mee gemaakt en dan ook gezien wat u in dit rek zoal ter lezing in het TBH zelf kunt aantreffen. We noemen hier een aantal periodieken:

Bisdomblad Spreek! Dit magazine, dat vijf keer per jaar verschijnt, brengt volgens haar eigen website het katholieke geloof ter sprake met inspirerende portretten en gesprekken, reportages, opinies en verdiepende artikelen, steeds rond een specifiek thema. Enkele thema´s tot dusver: Opgewekt leven, Thuiskomen en Ontmoeting.

Katholiek Nieuwsblad. Deze wekelijks op vrijdag verschijnende krant brengt naar eigen zeggen nieuws, opinie en achtergrondinformatie over de katholieke kerk in binnen- en buitenland en daarnaast algemeen nieuws vanuit katholiek perspectief.

Magazine STEM. Hierbij gaat het om een periodiek van de interkerkelijke organisatie Stichting De Ondergrondse Kerk die ´wereldwijd staat naast vervolgde christenen en christenen in Nederland oproept tot verbondenheid met hen´. Dit tijdschrift verschijnt elke twee maanden.

OVEReen. Dit is een twee keer per jaar uitkomend ´communicatieblad´ van de katholieke vereniging voor oecumene. Het houdt lezers op de hoogte van de katholieke inzet voor de oecumenische beweging in Nederland en van de activiteiten van de vereniging zelf.

Wij hopen dat u met deze tijdschriften op het rek nog vaker dan tot nu toe een bezoekje brengt aan de parochiebieb in het Titus Brandsma Huis.

Tagged with: ,