communiecatechese 2018

Begin 2018 start in de Sint-Vitusparochie – bestaande uit de kerklocaties Jirnsum, Leeuwarden, Wergea/Warten en Wytgaard – weer de voorbereiding op de eerste heilige Communie. Dit feest is met name bestemd voor jonge parochianen in de leeftijd van / rond groep 4 basisschool. Dat zijn kinderen geboren tussen 1 september 2009 en 31 augustus 2010.

Het feest is zondag 30 juni 2018 om 11.00 uur in de St. Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20. De catechese is vrijdags van 16.00 uur tot 17.00 uur in de parochiezaal van de Dominicuskerk, Harlingerstraat. De eerste keer is vrijdag 16 februari 2018.

Kinderen die bekend zijn in de ledenadministratie krijgen in januari een uitnodigingsbrief. Krijgt u, om wat voor reden dan ook, geen schriftelijke uitnodiging dan kunt u uw kind ook aanmelden via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Na aanmelding verwachten wij u op de eerste ouderavond op woensdag 14 februari om 20.00 uur in het parochiehuis van de Dominicuskerk. Dan wordt gesproken over de eerste Communie en hoe de voorberei­ding verloopt.

Werkgroep Communiecatechese,
Rennie Schotanus, Gerda Wiersma en pastoor Stiekema