communiecatechese 

In het 1e halfjaar van 2019 start in de Sint-Vitusparochie – bestaande uit de kerklocaties Jirnsum, Leeuwarden, Wergea/Warten en Wytgaard – weer de voorbereiding op de eerste heilige Communie. Dit feest is bestemd voor jonge parochianen in de leeftijd van/rond groep 4 basisschool.

Het feest is op zondag 19 mei 2019 om 11.00 uur in de St. Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20. De catechese is op vrijdag van 16.00 uur tot 17.00 uur in de parochiezaal van de Dominicuskerk, Harlingerstraat; de 1e keer op vrijdag 1 maart 2019.

Kinderen die bekend zijn in de ledenadministratie krijgen binnenkort een uitnodigingsbrief. Krijgt u, om wat voor reden dan ook, geen schriftelijke uitnodiging dan kunt u uw kind ook zelf aanmelden via het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Na aanmelding verwachten wij u op de eerste ouderavond op woensdag 27 februari om 20.00 uur in het parochiehuis van de Dominicuskerk om u te vertellen over de eerste Communie en hoe de voorberei­ding verloopt.

Werkgroep Communiecatechese,
Rennie Schotanus, Gerda Wiersma en pastoor Stiekema