de geheimen van het licht, 4e Rozenkransgebed online

De 4e en laatste video van de rozenkrans vindt u niet deze week op de website, maar gaat online op de woensdag voor Pinksteren. Deze week gaat op verzoek van Paus Franciscus alle aandacht uit naar Laudato Si’ en de uitnodiging tot een duurzaam en rijk leven met zorg voor de schepping, voor elkaar en voor de Allerhoogste.

Het rozenkransgebed met de blijde geheimen, belangrijke momenten in het leven van Jezus zoals de doop, de verheerlijking op de berg en de instelling van de eucharistie zal op woensdagavond 27 mei om 19 uur in première gaan, het moment waarop anders in veel van onze parochiekerken de rozenkrans gebeden wordt. In afwachting van de komst van de heilige Geest met Pinksteren voeden we ons met de Geest die Jezus een leven lang bewoog. We hopen dat het gebed u inspiratie mag geven en we bidden dat Maria ook met ons als geloofsgemeenschap meegaat als een beschermende en liefdevolle moeder.

Tagged with: