de rozenkrans bidden met pastor Minnema

Meimaand Mariamaand

In de maand mei staat Maria centraal. Elke woensdagavond wordt in de meeste kerken van de parochie samen de Rozenkrans gebeden. Dit jaar kunnen we niet samenkomen in de kerk, maar we kunnen wel samen de Rozenkrans bidden.

U kunt dat op uw eigen manier doen, thuis of wandelend in de buitenlucht. U kunt ook het Rozenkransgebed gebruiken dat hier wordt aangereikt. Elke week plaatsen we op deze pagina een nieuwe video met het rozenkransgebed waarbij steeds een ander geheim centraal staat. In de eerste video staan de glorievolle geheimen centraal en is er eerst een wat langere inleiding op hoe het rozenkransgebed ontstaan is en hoe het beleefd wordt.
Achtereenvolgens vindt u op deze pagina 4 video’s (de oudste staat onderaan) voor de vier achtereenvolgende weken in mei.

Hierbij de link naar een algemene uitleg over hoe je de rozenkrans kunt bidden, maar als u de video’s bekijkt, gaat dat vanzelf.

Ik hoop dat we met velen deze maand bidden tot God op voorspraak van Maria om alles wat ons bezighoudt bij Hem neer te leggen en troost en vreugde te vinden voor ons persoonlijke leven.

De geheimen van het licht (4e video online vanaf 27 mei)

Het rozenkransgebed met de blijde geheimen, belangrijke momenten in het leven van Jezus zoals de doop, de verheerlijking op de berg en de instelling van de eucharistie is op woensdagavond 27 mei om 19 uur in première gegaan, het moment waarop anders in veel van onze parochiekerken de rozenkrans gebeden wordt.

In afwachting van de komst van de heilige Geest met Pinksteren voeden we ons met de Geest die Jezus een leven lang bewoog. We hopen dat het gebed u inspiratie mag geven en we bidden dat Maria ook met ons als geloofsgemeenschap meegaat als een beschermende en liefdevolle moeder.

De blijde geheimen van de rozenkrans (de 3e video is vrijdag 15 online gegaan)

Wij nodigen u uit de blijde geheimen van de rozenkrans mee te bidden. Deze geheimen lenen zich er goed voor om een pelgrimstocht te houden in eigen huis en tuin. Zeker als je de rozenkrans wilt bidden samen met je kinderen is het mooi om een beetje in beweging te zijn. Vaak vinden kinderen en stiekem ook volwassenen het mooi om een scène na te spelen. Met twee personen kun je heel goed uitbeelden dat de engel Gabriel op bezoek komt bij Maria of het bezoek van Maria aan Elisabeth. Ook de geboorte van Jezus is mooi om te spelen, dat kennen we al van het kerstspel. In het vierde geheim wordt Jezus voorgesteld aan God in de tempel en maakt  hij twee oudere mensen, Simeon en Hanna, heel erg blij. En in het laatste geheim raken Jozef en Maria hun zoon kwijt. Hij is twaalf en blijkt in de tempel te zijn achtergebleven terwijl zijn ouders al weer onderweg waren naar huis. Na elke korte scène worden een Onze Vader en 10 weesgegroeten gebeden afgesloten door het Eer aan de vader. Dan volgt de uitbeelding van het volgende geheim. Ter inspiratie kun je eerst ook de video met de rozenkrans meebidden en een paar dagen later je eigen pelgrimstocht vorm geven in huis en tuin. Ik wens u een mooie nieuwe week toe en dat de liefde van Maria u kracht en inspiratie mag geven.

Hieronder alle Rozenkransbestanden bij elkaar.

Pastor Lysbeth Minnema
mei 2020

Tagged with: