Oproep voor gezinnen met tieners

Via de gemeente kwam er een vraag of we jonge Eritreeërs van 18 tot 25 jaar willen ondersteunen. Velen zijn als minderjarigen naar Nederland gekomen. Als ze 18 worden verlaten ze de jeugdinstelling en wordt de begeleiding een stuk minder. Het zou mooi zijn als ze een extra steuntje in de rug krijgen van gezinnen waar ze gezelligheid vinden, een kop thee en een luisterend oor, en waar ze ook praktische vragen over de Nederlandse samenleving kunnen stellen. Ook kunt u iemand de weg wijzen naar de sportvereniging van uw kinderen of een andere hobby die de jongere aanspreekt. Voelt u er wat voor om contact te krijgen met een jonge vluchteling en er te zijn voor hem of haar, dan kunt u het mij laten weten: pastor.minnema@sintvitusparochie.nl of 06-24843682

Als zich een aantal gezinnen zich melden organiseren we een informatieavond. Ook is er vanuit de gemeente een aanspreekpunt voor u als u tijdens het contact met vragen zit. Samen kunnen we de toekomst van jongeren net iets gemakkelijker maken!

Kamer te huur?

Dit jaar krijgen we steeds vaker de vraag van studenten uit het buitenland die een aantal maanden aan de NHL-Stenden Hogeschool komen studeren of wij een kamer voor ze weten. Als u het mooi zou vinden om onderdak te verlenen voor een beperkte tijd aan een buitenlandse student, zou u het dan aan ons willen laten weten? Dan leggen we een lijst aan en kunnen we als het nodig is bemiddelen in het contact tussen u en de student. De meesten brengen 3 tot 6 maanden in Leeuwarden door. U kunt zich melden bij: Gisele Omurungi, gistat@yahoo.fr

Ouder-Kindzondagen (lees hier ook de flyer >>>)

Vanaf januari zal in onze Sint-Vitusparochie een nieuw initiatief van start gaan genaamd Ouder-Kindzondagen. Na de viering van 13 januari om 9.30 uur in de parochiekerk van Wytgaard – waar u zelf kunt kiezen of u erbij wilt zijn of niet – willen we met u als ouders in gesprek over wat u bezighoudt aan de hand van de bijbelteksten van die zondag of over een thema dat door u als ouders is aangedragen. We vinden het belangrijk dat er binnen de gemeenschap ruimte is om met elkaar te praten, om even rust te vinden te midden van de drukte van alledag en te delen waar we tegenaan lopen in de opvoeding van de kinderen of in de keuzes die we moeten maken. Geloven is niet gemakkelijk, maar we willen u graag verrassen met de rijkdom die het geloof ons aanreikt voor het dagelijkse leven. Iedereen is welkom of u of uw kinderen nu gedoopt zijn of niet.

Tegelijkertijd is er voor de kinderen tot en met 14 jaar een eigen programma.

  • Voor de kinderen tot 10 jaar is er om 9.30 uur een viering op hun niveau in de parochiezaal. Daarna werken zij ook aan het thema dat opgeroepen wordt door de bijbelteksten van de zondag in een groep van 0 tot 10 jaar met drie begeleiders
  • en in een groep van 10 tot 14 jaar met twee ervaren jongerenbegeleiders.

We sluiten de ochtend samen af met een gezamenlijke lunch. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst van 13 januari via het kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl met vermelding van het aantal kinderen en hun leeftijd. Voor meer informatie kunt u terecht bij pastor Germa Kamsma of pastor Lysbeth Minnema.