digitale verdieping en spiritualiteit voor iedereen (een groeidocument)

Nu de kerken gesloten zijn, draagt het pastoresteam digitaal teksten aan – ook voor de kinderen – om de onderlinge verbondenheid gestalte te geven en ons geloofsleven te voeden. Dit is een groeipagina…

voor de kinderen
Wekelijks vanaf week 13 wordt een film-link naar een bijbelverhaal op de jeugdpagina van de website geplaatst, te beginnen met het verhaal van David.

voor ieder die tijd wil inruimen voor bezinning