diocesane werkgroep Partnerverlies organiseert ontmoetingsdag in Sappemeer

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. De ontmoetingsdag is dit voorjaar op DONDERDAG 23 maart 2023 van 10-15.30 uur in de parochiezaal teSappemeer (adres: Noorderstraat 154, 9611 AP)

Het ontmoeten van elkaar staat deze dag voorop, omdat gesprek met mensen die een soortgelijke evaring hebben heel waardevol en helend kan zijn.
Pastoraal werker Wiebe Mulder, voorzitter van de werkgroep, vertelt iets over het omgaan met verlies en rouw, ook in het perspectief van het geloof. Hij zal ook stilstaan bij de plaats die God daarbij inneemt. De dag wordt afgesloten met een korte gebedsviering.

Voor koffie/thee en een lunch is gezorgd. We verwachten van u een bijdrage in de kosten van

€ 12,00. Desgewenst kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.

Tot 15 maart 2023 kunt u zich opgeven bij:

Bisdom Groningen-Leeuwarden

Ubbo Emmiussingel 79

9711 BG Groningen

tel. 050-4065888

Email: l.winter@bisdomgl.nl

Voor meer informatie kunt u bellen met:

Dhr. H.J.M. Steentjes, tel. 06-50462220
Mevr. M.G. Scholte Aalbes-Schomaker, tel. 0599-587331

Mevr. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820

Dhr. T. Groen, tel. 0527-202535

Na opgave ontvangt u rond 16 maart 2023 een programma, een routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag. Sappemeer is per bus en trein bereikbaar.