geen plaats op deze wereld

Kunnen we bidden voor alle kinderen voor wie met kerstmis geen plaats is op onze wereld? 

Goede God,  
Nu de dagen donker worden, laat het donker ons dan niet verwarren 
door onverschilligheid en onachtzaamheid. 
Ontsteek in ons uw licht, opdat wij niet wegkijken naar hen die in duisternis verkeren. 

Nu het kouder wordt in onze dagen, laat de koude ons dan niet beheersen 
door verharding en verwijdering. 
Ontsteek in ons uw warmte, opdat wij niet wegkijken van hen die naakt zijn en zich aan een vuurtje moeten warmen. 

Nu kerst komend is in onze dagen, laat het feest ons dan niet isoleren in onze eigen kleine kring. 
Ontsteek in ons de kracht van een kind, opdat wij toekomst geven aan wie kloppen aan onze poorten. 

Laat uw licht schijnen 
In ons donker 
In onze kou 
In onze harten 
Opdat wij geboren worden voor u en voor elkaar. 
Amen

(Gebed van René Rosmolen, geestelijk verzorger in het psychogeriatrisch verpleeghuis ‘Lisidunahof’ Leusden)

Gebed voor #500kinderen 

Zeg ons hoe het kan 

Gij, die ons peilt als geen ander 
die weet wat in onze hoofden omgaat 
die onze woorden hoort voor wij onze mond hebben geopend –
zeg ons hoe het kan  

dat wij, die verlangen naar de komst van uw kind in ons midden, 
tienduizenden andere kinderen buitensluiten. 

Gij, die ons kent als geen ander
die weet wat in onze wereld omgaat
die onze daden ziet voor wij ze hebben uitgevoerd – 

zeg ons hoe het kan 
dat wij, die het licht van advent kaarsje voor kaarsje laten groeien,  
aan anderen week voor week de hoop op perspectief ontnemen. 

Gij die ons liefhebt als geen ander
die weet wat in onze harten omgaat 

die onze vragen kent voor wij ze gesteld hebben – 
zeg ons hoe het kan  
dat wij, die uitzien naar het feest van warmte en verbondenheid,
anderen eenzaam in de kou laten staan. 


Wij bidden u
doorbreek onze ambivalentie
en wakker ons aan tot eenduidige gastvrijheid 

ontmasker onze halfhartigheid  
en maak ons tot mensen uit één stuk 
kom onder ons wonen 
als antwoord op onze vragen
als stralend licht der wereld 

als beeld en gelijkenis 
van elk kind dat zoekt naar recht en vrede.

(Gebed van Christien Crouwel, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland)