Geloven-Nu, ochtendgroep op 14-02 en 13-03

Op vrijdagochtend 14 februari zal de groep Geloven Nu in Wytgaard kijken wat de rol en functie en indeling is van de Bijbel in de liturgie. In de weekendliturgie en de dagelijkse liturgie, wereldwijd. De vorige keer heeft de groep de Bijbel verkend: welke boeken staan erin, hoe zijn die ingedeeld en hoe zoek je iets op in de Bijbel.
Vrijdag 13 maart zal de groep weer een Bijbelverhaal gaan onderzoeken. Lijkt het u of jou ook interessant om meer van de Bijbel en de verhalen te weten? Er kunnen nog een paar mensen in de ochtendgroep. De groep komt van 10.30 tot 12.00 uur samen in de sacristie van de Mariatenhemelopneming, Tjissema 2, Wytgaard.
Er zijn mensen die van Leeuwarden naar Wytgaard rijden, en meerijden is mogelijk. Informatie en opgave bij pastor Germa Kamsma-Kunst, pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl 06-12804205.