online gregoriaanse zang uit afgelegen nonnenklooster

Dagblad Trouw bericht over een afgelegen nonnenklooster in Zuid-Frankrijk, waarvan de gezangen voor iedereen online zijn gezet.

COLUMN STIJN FENS (15-04-2020)
Het valt niet altijd mee: gedwongen thuiszitten in een beperkte
omgeving. Hoe hou je dat vol? Gelukkig is er hulp uit onverwachte hoe
De Benedictijnse zusters van de Abdij Notre-Dame de Fidélité de Jouques
in het zuiden van Frankrijk, hebben besloten 7000 uur aan opnames van
de gregoriaanse gezangen die zij dagelijks reciteren, ter beschikking te
stellen aan het grote publiek.

De 45 zusters die – los van welk virus dan ook – altijd al in afzondering
van de wereld werken en bidden, bieden gelovige en niet gelovige mensen
in quarantaine zo wat rust te midden van de coronapandemie.
De zusters van Franse abdij komen zeven keer per dag bij elkaar in de
abdijkerk om samen in het Latijn te bidden. Daarbij maken ze gebruik van
het aloude gregoriaans. Dat zijn eenstemmige liturgische gezangen, die
terug zouden gaan op Gregorius de Grote, paus van 590 tot 604. Drie jaar
lang heeft de Amerikaanse musicus John Anderson samen met een
technicus, door middel van moderne opnametechnieken, de dagelijkse
gezangen van de zusters opgenomen. De gezangen van de Goede Week,
de zes dagen die voorafgaan aan Pasen, werden via de website
neumz.com als eerste vrijgegeven.

“De zusters leven al langer in een soort van tegenstelling”, zegt
Anderson tegen The Guardian. “Ze leven als gemeenschap geïsoleerd,
maar zijn in gebed verbonden met de wereld. Misschien maken wij in
deze tijd wel hetzelfde mee: fysiek zijn we geïsoleerd van anderen, maar
daardoor zijn we soms emotioneel juist dichter bij elkaar. “