programma Goede Week en Pasen opnieuw gewijzigd

Leeuwarden, 24 maart 2020

Beste medeparochianen,

Driemaal hebben we bericht gekregen van de Nederlandse bisschoppen over hoe om te gaan met de ontwikkelingen rond het Coronavirus.
Naar aanleiding van de persconferentie op maandag 23 maart hebben we als pastoraal team tot het volgende besloten.

De volgende beperkende maatregelen gelden tot en met Pinksteren, 31 mei 2020.

 • er zijn geen vieringen meer in de verschillende kerken van de Sint-Vitusparochie, ook niet in de kapel van Woon- en Zorgcentrum Sint Jozef;
 • er zijn geen doordeweekse vieringen in de parochie
 • er zijn geen vieringen en plechtigheden op Palmzondag, Witte Donderdag,          Goede Vrijdag, Paaszaterdag, Eerste en Tweede Paasdag;
 • als er alternatieven voor de viering van het Paastriduüm mogelijk zijn dan          communiceren we dat via de website;
 • alle activiteiten in het Titus Brandsma Huis en op andere locaties van de parochie gaan niet door, zoals lezingen, geloven-nu groepen, katholiek zo gek nog niet en de vastenmaaltijd;
 • er is geen kinder-, klup- en jongerencatechese;
 • de lessen in de Nederlandse taal gaan niet door;
 • de koorrepetities vinden niet plaats;
 • alle bijeenkomsten van de werkgroepen Zieken en Ouderen zijn afgelast;
 • de vieringen in de verzorgingshuizen vervallen;
 • er zijn geen vergaderingen van parochiebestuur of beheerscommissie;
 • er zijn geen gezamenlijke koffiemomenten.
 • de Bonifatiuskerk is niet open op de woensdag- en de zaterdagmiddag van 14-16 uur voor het opsteken van een kaarsje, een gebed of bezichtiging.

Wat is er wel?

 • op de website aanbod van bezinnende teksten bij de zondagen, filmpjes e.d. voor de kinderen;
 • uitvaarten kunnen in beperkte kring plaatsvinden;
 • zonder kerkgangers zal regelmatig de eucharistie gevierd worden voor de          opgegeven intenties;
 • de pastores zijn beschikbaar voor het bedienen van de sacramenten en voor dringende pastorale gesprekken of prangende vragen. U kunt daarvoor telefonisch contact met ze opnemen. Klik hier voor telefoonnummers pastores.

We adviseren u om de maatregelen rond hygiëne en sociale onthouding van het RIVM nauwlettend op te volgen. We vragen u in deze vastentijd extra te bidden voor de mensen die getroffen worden door het virus, voor de mensen die werken in de zorg en voor de andere grote noden in onze wereld. De extra tijd die ontstaat door het wegvallen van de activiteiten biedt een kans om deze tijd op weg naar Pasen in te vullen met bezinning en gebed. We vertrouwen erop dat God juist ook in moeilijke tijden ons nabij is en dat zijn liefde ons kracht en wijsheid mag geven.

Pastoraal Team en Parochiebestuur Sint-Vitusparochie