financiën

ANBI en financiële verantwoording

bijdragen en giften

De parochie is financieel afhankelijk van uw bijdrage.

  • Jaarlijks doen wij hiervoor een beroep op u via de actie Kerkbalans. Deze vrijwillige bijdrage is de belangrijkste inkomstenbron.
  • Daarnaast ontvangt de parochie de zogenaamde stipendia bestaande uit de rouw- en trouwgelden en andere giften bij bijzondere gelegenheden.
  • Tenslotte bestaat de mogelijkheid in een testament de parochie te gedenken met een legaat via een notariële schenking aan de parochie. In het document ‘schenken en nalaten’ leest u hierover meer.
    Belangstelling? Mail naar fin.administratie@sintvitusparochie.nl en er wordt contact met u opgenomen. 

rekeningnummers

  • RABO: NL40 RABO 0127 5836 29 t.n.v. Sint-Vitusparochie Leeuwarden
  • ING: NL44 INGB 0004 5993 56 t.n.v. Sint-Vitusparochie Leeuwarden
  • meer nummers volgencoördinator actie kerkbalans

bijdragen@sintvitusparochie.nl

kerkelijke tarieven

De kerkelijke tarieven voor bijv. huwelijk, uitvaart, misintenties e.d. zijn mede afhankelijk van de kerkbijdrage die u in het voorafgaande jaar hebt betaald.
kerkelijke tarieven 2017 in euro’s (de kerkelijke tarieven voor 2018 volgen na vaststelling van het bestuur)

rekeningen

Hebt u kosten gemaakt voor de parochie, dan kunt u de rekening sturen naar  fin.administratie@sintvitusparochie.nl of per post naar kerkelijk bureau, Bonifatiusplein 21, 8911 JT Leeuwarden, t.a.v. financieel-administrateur.