kerstspel en advent 2021

werkwijze ivm coronamaatregelen
Vanwege de nieuwe regels rondom de corona, en omdat de ruimte boven de sacristie van de
Bonifatiuskerk te klein is om enige afstand te bewaren, is er een andere werkwijze voor de advent en het kerstspel dan we andere jaren gewend waren.
<klik hier> voor de brief die hierover naar ouders is verzonden.