cursussen

Locatie Titus Brandsma Huis, tenzij anders vermeld
Bonifatiusplein 21, Leeuwarden. Tel 058-2120984
Opgave via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Voor alle activiteiten, zie het programmaboekje 1e halfjaar 2020.

Het evangelie van Lucas
Bijbelstudie o.l.v. Peter Vermaat.

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ook vandaag de dag ons nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het ‘forum van de wereld’. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt.

Data: dinsdag 7 april, 12 mei (!!), 2 juni
Aanvang: 10.00 uur
Toegang: 3 euro
Plaats: Titus Brandsma Huis, tel. 058 – 2120984
Graag een bijbel meenemen.
Opgave vooraf is niet nodig. Iedereen is van harte welkom.

Paulus: “Getuige en leraar van het geloof”
Bijbelstudie o.l.v. Chris Hoogland.

De brieven van Paulus zijn geen gemakkelijke lectuur. Het is een troost voor ons dat zelfs Paulus’ tijdgenoten moeite hadden om zijn geschriften goed te begrijpen. Naar aanleiding van de 2000ste geboortedag van Paulus verscheen de Pauluscatecheses: “Getuige en leraar van het geloof “, waarin ook wij ons willen verdiepen.

Data: 3de dinsdag v/d maand: 21 april; 19 mei en 16 juni
Aanvang: 10.00 uur
Bijdrage: 3 euro
Plaats: Titus Brandsma Huis; tel. 058.2120984,kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
Opgave vooraf is niet nodig. Wel een Bijbel meenemen

Katholiek zo gek nog niet… door pastoor B. van der Wal.