cursussen (maandelijks)

Locatie Titus Brandsma Huis, tenzij anders vermeld
Bonifatiusplein 21, Leeuwarden. Tel 058-2120984
Opgave via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Katholiek zo gek nog niet… De vervolgcursus
door pastoor B. van der  Wal.

Dit is een vervolgcursus en bestemd voor personen die de cursus ‘Katholiek, zo gek nog niet’ al gevolgd hebben… en hun geloof verder willen verdiepen. De gespreksonderwerpen worden door de deelnemers zelf aangereikt.

Begeleiding:     pastoor B. van der Wal
Data:                3 oktober, 7 november en 12 december
Aanvang:          20.00 uur
Kosten:            eenmalig 10 euro
Plaats:             Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden
Opgave voor deze cursus bij het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Een nieuwe basiscursus ‘Katholiek zo gek nog niet..’ start in januari 2020

U kunt zich voor deze cursus opgeven bij het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Het evangelie van Lucas
Bijbelstudie door Peter Vermaat.

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ook vandaag de dag ons nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het ‘forum van de wereld’. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt.

Cursusleider:    Peter Vermaat
Data:               dinsdag 3 sept., 1 okt., 12 nov.(!!) en 3 dec.
Aanvang:          10.00 uur
Toegang:          3 euro
Plaats: Titus Brandsma Huis, tel. 058 – 2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
Graag een bijbel meenemen.
Opgave vooraf is niet nodig. Iedereen is van harte welkom.

Paulus: “Getuige en leraar van het geloof”
Bijbelstudie o.l.v. Chris Hoogland.

De brieven van Paulus zijn geen gemakkelijke lectuur. Het is een troost voor ons dat zelfs Paulus’ tijdgenoten moeite hadden om zijn geschriften goed te begrijpen. Naar aanleiding van de 2000ste geboortedag van Paulus verscheen de Pauluscatecheses: “Getuige en leraar van het geloof “, waarin ook wij ons willen verdiepen.

Leiding:            Chris Hoogland
Data:                3de dinsdag van de maand: 17 sept., 15 okt., 19 nov., 17 dec.
Aanvang:          10.00 uur
Toegang           3 euro
Plaats:              Titus Brandsma Huis; tel. 058.2120984
Opgave vooraf is niet nodig. Wel een Bijbel meenemen.

Lucas en Handelingen
Bijbelstudie o.l.v. diaken Th. Midden

Bijbel lezen is Gods wonderen beleven!
Afgelopen jaar hebben we in het Lucasevangelie veel teksten zien open bloeien die het mogelijk maakten de Woorden door Jezus aan de Apostelen nagelaten in ons persoonlijk leven een plaats te geven! Door met elkaar Lucas en de brieven van Paulus te lezen, leren we de bijbel beter begrijpen. U kunt uw eigen bijbel meenemen.

Data:                5 sept., 3 okt., 7 nov. en 5 december
Aanvang:          9.45 uur tot 11.30 uur. Tot tien uur een informeel samenzijn.
Bijdrage:           3 euro
Plaats:              Titus Brandsma Huis; tel. 058-2120984, 
Opgave:            kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl