cursussen

Locatie Titus Brandsma Huis, tenzij anders vermeld
Bonifatiusplein 21, Leeuwarden. Tel 058-2120984
Opgave via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

‘Katholiek Zo Gek Nog Niet’, Basiscursus
door pastoor P.J.J.Stiekema.
Voor wie (opnieuw) kennis wil maken met het katholieke geloof.

Januari 2019 start opnieuw de geloofscursus ‘Katholiek, zo gek nog niet’. Deze basiscursus is opgezet voor niet katholieken die willen ontdekken waar katholieken voor gaan en voor wie al katholiek is maar het geloof herontdekken of verdiepen.
De cursus biedt kennismaking met en een verdieping van het katholiek geloof, om spiritueel te groeien. De cursus kan (!) afgesloten worden met het Doopsel of als u in een andere kerk bent gedoopt met het Vormsel. Deelname verplicht echter tot niets. De cursus behandelt onder meer de schepping, Gods Menswording in Jezus van Nazareth, het heil dat Jezus brengt, de sacramenten en natuurlijk de liturgie.
Begeleiding:       pastoor P.J.J. Stiekema
Data:                    17 en 31 jan., 14 en 28 febr., 14 en 28 mrt., 11 apr., 2, 16 en 23 mei
Aanvang:            20.00 uur
Kosten:               eenmalig 10 euro
Plaats:                 Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden
Opgave voor deze cursus bij pastoor Stiekema, pastoorstiekema@sintvitusparochie.nl

“Katholiek Zo Gek Nog Niet”. De vervolgcursus
door pastoor P.J.J.Stiekema.
Dit is een vervolgcursus en bestemd voor personen die de cursus ‘Katholiek, zo gek nog niet’ al gevolgd hebben… en hun geloof verder willen verdiepen. De gespreksonderwerpen worden door de deelnemers zelf aangereikt.
Begeleiding:       pastoor P.J.J. Stiekema
Data:                    24 jan., 21 febr., 21 mrt., 4 april, 9 mei, 6 juni
Aanvang:            20.00 uur
Kosten:                eenmalig 10 euro
Plaats:                 Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden
Opgave voor deze cursus bij pastoor Stiekema: pastoorstiekema@sintvitusparochie.nl

Het evangelie van Lucas
Bijbelstudie door Peter Vermaat. 
Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ook vandaag de dag ons nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het ‘forum van de wereld’. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt.
Cursusleider:      Peter Vermaat
Data:                   op dinsdag 8 jan., 5 febr., 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni
Aanvang:            10.00 uur
Toegang:             3 euro per keer
Plaats:                 Titus Brandsma Huis, tel. 058 – 2120984
Graag een bijbel meenemen.
Opgave vooraf is niet nodig. Iedereen is van harte welkom.

Jezus en de weg in zijn Passie
Bijbelstudie o.l.v. Chris Hoogland.
Aan de hand van kort samengevatte vertalingen van het boek “Jesus” Ein Vesuch zu begreifen; van Joachim Ringleben getipt door Joseph Ratzinger (Paus Benedictus XVI) proberen we een ‘helder’ inzicht te krijgen op Jezus zijn Passie. Wij wanen ons – als het ware – bij de laatste klanken van het lied “Toen Jezus naar zijn stede ging” (GvL 525) in Jeruzalem en blijven daar – met die tekst nog rondzingend in het hoofd – geruime tijd hangen. In en om Jeruzalem om daar in het gebeuren van de  “Goede Week” volledig mee te kunnen gaan. En uiteindelijk de “Goede Vrijdag”; de dag dat de revolutie begon ‘op een heuvel vlak buiten Jerusalem’. Jezus Passie optimaal te beleven en pogen dit gebeuren van zijn Passie volledig te verstaan.
Joseph Ratzinger (Benedictus XVI) maakte in het 2de deel van zijn boek Jezus van Nazareth in het voorwoord melding van dit boek “Jesus” Ein Versuch ….
Leiding:               Chris Hoogland
Data:                   3de dinsdag van de maand: 15 jan., 19 febr., 19 mrt., 16 apr., 21 mei, 18 juni
Aanvang:            10.00 uur
Toegang:            3 euro per keer
Plaats:                 Titus Brandsma Huis; tel. 058.2120984
Opgave vooraf is niet nodig. Wel een Bijbel meenemen

Lucas en Handelingen
Bijbelstudie o.l.v. diaken Th. Midden
Bijbel lezen is Gods wonderen beleven!
Afgelopen jaar hebben we in het Lucas evangelie veel teksten zien open bloeien die het mogelijk maakten de Woorden door Jezus aan de Apostelen nagelaten in persoonlijk leven een plaats te geven! We hebben de Evangelist Lucas leren kennen als een veel bewogen mens die gevoelig is voor mensen met maatschappelijke en sociale problemen. Daarom pleegt men hem te noemen een maatschappelijk psychologisch arts. Hij behoorde niet tot de twaalf Apostelen van Jezus en toch…..doet hij verslag over Jezus, zijn Kerk en leerlingen in zijn evangelie?.
Hij komt uit een heidense cultuur! Hij ontmoet de gevreesde man Saulus die op wrede wijze de Christenen onder het Joodse volk vervolgde, in opdracht van het Sanhedrin dat zetelt in de Stad Jeruzalem.
Deze Paulus, op weg naar de Stad Damascus, wordt gedwongen te stoppen door een verblindend Licht en hoort een stem “Saulus waarom vervolg je Mij”. Een verschrikkelijke vervolger van de Christenen met een heidense cultuur brengt de Heer bij elkaar. Wonderlijk!Paulus ontvangt van de Heer Jezus persoonlijk onderricht en ontmoet later de twaalf Apostel-leerlingen. Lucas ontvangt persoonlijk onderricht van Paulus en daarna gaat hij een nauwkeurig verslag maken van alles en hoe Jezus zijn leerlingen onderricht, waaruit blijkt dat elke apostel het evangelie met eigen gevoelens weergeeft. U kunt uw eigen bijbel meenemen.
Inleider:          diaken Th.  Midden
Data:               10 en 31 jan., 7 febr.; 7 mrt., 4 apr., 9 mei,  6 juni en 4 juli.
Aanvang:        9.45 uur tot 11.30 uur. Tot tien uur een informeel samenzijn.
Bijdrage:         3 euro per keer
Plaats:            Titus Brandsma Huis; tel. 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl