cursussen

Locatie Titus Brandsma Huis, tenzij anders vermeld
Bonifatiusplein 21, Leeuwarden.
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
Tel 058-2120984

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN VERVALLEN TOT NA DE LOCKDOWN.
Houd de parochiekalender en de nieuwspagina in de gaten voor TUSSENTIJDSE wijzigingen.

I.v.m. corona geeft u zich voor iedere activiteit op!

HOE DOET U DAT
– bij opgave naam activiteit, datum en nummer vermelden
– uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week vóór de activiteit.

WAAR GEEFT U ZICH OP
via het aanmeldformulier
– per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
– telefonisch (058-2120984) op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur)

CURSUSSEN

Paulus: getuige en leraar van het geloof, bijbelstudie o.l.v Chris Hoogland (act.nr. bij data, hieronder)

De brieven van Paulus zijn geen gemakkelijke lectuur. Naar aanleiding van de 2.000ste geboortedag van Paulus verscheen de Pauluscatechese ‘Getuige en leraar van het geloof’, die de leidraad vormt tijdens deze cursus. Paulus is een briljante denker, die echter maar weinig gelezen wordt. Door het verhaal op zijn manier te vertellen heeft Paulus de diepste betekenis van het kruis binnen het verhaal van Israël geplaatst. Deze catechese plaatst de brieven van Paulus in de context en geeft een helder zicht op de inhoud ervan.
– Data: 15 sept. (nr. 10), 20 okt. (nr. 29), 17 nov. (nr. 49) en 15 dec. (nr. 65)
– Aanvang: 10 uur
– Kosten: 3 euro