cursussen (maandelijks)

Locatie Titus Brandsma Huis, tenzij anders vermeld
Bonifatiusplein 21, Leeuwarden. Tel 058-2120984
Opgave via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Katholiek zo gek nog niet… De vervolgcursus
door pastoor B. van der  Wal.

Dit is een vervolgcursus en bestemd voor personen die de cursus ‘Katholiek, zo gek nog niet’ al gevolgd hebben… en hun geloof verder willen verdiepen. De gespreksonderwerpen worden door de deelnemers zelf aangereikt.

Begeleiding:     pastoor B. van der Wal
Data:                3 oktober, 7 november en 12 december
Aanvang:          20.00 uur
Kosten:            eenmalig 10 euro
Plaats:             Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden
Opgave voor deze cursus bij het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Een nieuwe basiscursus ‘Katholiek zo gek nog niet..’ start in januari 2020

U kunt zich voor deze cursus opgeven bij het kerkelijk bureau:kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Het evangelie van Lucas
Bijbelstudie door Peter Vermaat.

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend, hoofdstuk voor hoofdstuk, proberen we die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal, dat wortelt in zijn tijd, maar dat ook vandaag de dag ons nog veel te zeggen heeft. Lucas schrijft, vanuit een joodse achtergrond voor het ‘forum van de wereld’. Hij wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd, omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt.

Cursusleider:    Peter Vermaat
Data:               dinsdag 3 sept., 1 okt., 12 nov.(!!) en 3 dec.
Aanvang:          10.00 uur
Toegang:          3 euro
Plaats: Titus Brandsma Huis, tel. 058 – 2120984
Graag een bijbel meenemen.
Opgave vooraf is niet nodig. Iedereen is van harte welkom.

Paulus: “Getuige en leraar van het geloof”
Bijbelstudie o.l.v. Chris Hoogland.

Nog bezig met plaatsing en opmaak 

De brieven van Paulus zijn geen gemakkelijke lectuur. Het is een troost voor ons dat zelfs Paulus’ tijdgenoten moeite hadden om zijn geschriften goed te begrijpen. Naar aanleiding van de 2000ste geboortedag van Paulus verscheen de Pauluscatecheses: “Getuige en leraar van het geloof “, waarin ook wij ons willen verdiepen. Paulus is een briljante denker die een sterke vorming genoot binnen de joods-hellenistische wereld.

Paulus wordt echter weinig gelezen. Door het verhaal op zijn manier te vertellen heeft Paulus de diepste betekenis van het kruis binnen het verhaal van Israël geplaatst. Het dient daar te blijven: “Lezen als geschreven in de context van de Tweede Tempel-periode”!  Haal het hier weg en je krijgt, een half-heidens verhaal te horen waarin de dood van Jezus los komt te staan van de liefde van de Schepper-God.

Voor Israël (en Paulus) had de manier van denken over God een bijzondere focus op de Tempel én op de Thora. Bij discussies over Jezus en zijn identiteit heeft men in onze tijd weer aandacht gekregen voor de essentie van Paulus’ brieven, die geschreven zijn kort vóór het einde van de Tweede Tempel-periode; én de essentie binnen haar context! De Tempel was tenslotte de plaats waar hemel en aarde elkaar ontmoetten. Met deze catecheses hopen wij het zicht weer helder te krijgen.

 

Leiding:            Chris Hoogland

Data:                3de dinsdag van de maand: 17 sept., 15 okt., 19 nov., 17 dec.

Aanvang:          10.00 uur

Toegang           3 euro

Plaats:              Titus Brandsma Huis; tel. 058.2120984

Opgave vooraf is niet nodig. Wel een Bijbel meenemen.

.

Lucas en Handelingen

Bijbelstudie o.l.v. diaken Th. Midden

 

Bijbel lezen is Gods wonderen beleven!

Afgelopen jaar hebben we in het Lucasevangelie veel teksten zien open bloeien die het mogelijk maakten de Woorden door Jezus aan de Apostelen nagelaten in ons persoonlijk leven een plaats te geven!

Door met elkaar Lucas en de brieven van Paulus te lezen, leren we de bijbel beter begrijpen.

U kunt uw eigen bijbel meenemen.

 

Inleider:            diaken Th.  Midden 

Data:                5 sept., 3 okt., 7 nov. en 5 december

Aanvang:          9.45 uur tot 11.30 uur. Tot tien uur een informeel samenzijn.

Bijdrage:           3 euro

Plaats:              Titus Brandsma Huis; tel. 058-2120984

E-mail :            kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl