Fioretti – Orde van Franciscaanse Seculieren

Locatie Titus Brandsma Huis, tenzij anders vermeld
Bonifatiusplein 21, Leeuwarden. Tel 058-2120984
Opgave via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
Voor een volledig overzicht van alle najaarsactiviteiten, zie het programmaboekje.

I.v.m. de lockdown zijn de activiteiten geschrapt in ieder geval t/m 9 februari!

AANMELDEN, HOE DOET U DAT
– bij opgave naam activiteit, datum en nummer vermelden
– uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week vóór de activiteit.

WAAR GEEFT U ZICH OP
via het aanmeldformulier
– per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
– telefonisch (058-2120984) op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur)

  • De Fioretti-groep Orde van Franciscaanse Seculieren ol.v. Peter Vermaat (act.nrs en data, zie hieronder zodra bekend)

Sinds 2003 heeft de Sint Vitusparochie een plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren: de Fioretti groep. Iedere tweede woensdag van de maand komt de groep bij elkaar onder leiding van Peter Vermaat. In deze coronatijd is er zowel een middag- als avondgroep, waarbij er alleen nog plaats is in de avondgroep van 19 tot 21 uur.

De bijeenkomst begint met een gebed in Franciscaanse geest. Aansluitend worden teksten van Franciscus en Clara besproken en nagedacht hoe deze teksten kunnen inspireren in het leven van alledag. In 2020 staat het leven van Clara van Assisi centraal. Lid worden van de OFS is werk maken van je Franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen.

Aanvang: 16.00 uur (steeds het eerste activiteitennr.) en 19 uur (het 2e nr.)
– Data: nog niet bekend.
– Kosten: 3 euro (inclusief koffie/thee)
– Plaats: Titus Brandsma Huis

Voor vragen of informatie, mail naar fioretti@sintvitusparochie.nl

C&S-fioretti kruis(345x500)Bent u geïnteresseerd, dan bent u van harte welkom om één of meerdere avonden met ons mee te doen.