voorbereiding Eerste H.Communie 2021

Door de coronacrisis is het Eerste Communiefeest voorjaar 2020 helaas niet doorgegaan. In 2021 kunnen naast de ‘groep 2020’ ook nieuwe kinderen worden aangemeld. Het gaat om jonge parochianen in de leeftijd rond groep 4 van de basisschool.

We kennen voor onze Sint-Vitusparochie – bestaande uit de kerklocaties Jirnsum, Leeuwarden, Wergea/Warten en Wytgaard – een gezamenlijke voorbereiding op de eerste heilige Communie.

Het feest is op zondag 30 mei 2021 om 11.00 uur in de St. Bonifatiuskerk.
De catechese is vrijdags van 16.00 uur tot 17.00 uur in de parochiezaal van de Dominicuskerk, Harlingerstraat.
We hopen te beginnen op vrijdag 5 maart 2020.

Kinderen die bekend zijn in de ledenadministratie krijgen in de loop van januari een uitnodigingsbrief. Krijgt u, om wat voor reden dan ook, geen schriftelijke uitnodiging dan kunt u uw kind ook aanmelden via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl.

Na aanmelding wordt u verwacht op de eerste ouderavond op dinsdag 2 maart om 20.00 uur in het parochiehuis van de Dominicuskerk. Dan wordt gesproken over de eerste Communie en hoe de voorberei­ding verloopt. Ouders van ‘groep 2020’ worden apart geïnformeerd.

Werkgroep Communiecatechese,
Rennie Schotanus, Gerda Wiersma en pastoor B. van der Wal