lezingen

Locatie Titus Brandsma Huis, tenzij anders vermeld
Bonifatiusplein 21, Leeuwarden. Tel 058-2120984
Opgave via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Catechese voor volwassenen

Stilte en meditatie
Inleiding door Germa Kamsma-Kunst op maandag 28 oktober.

Elke derde maandag van de maand is er in het Titus Brandsma Huis van 10.00-11.30 uur een bijeenkomst over christelijke meditaties. 28 oktober over meditatie vanuit iconen, 18 november over christelijke meditatie in de adventstijd en met kerstmis en 16 december meditatie vanuit mantra’s.  Na een korte inleiding gaan we oefenen in stilte. Graag opgeven van te voren i.v.m. het klaarzetten van de ruimte.
Inleider:            Germa Kamsma-Kunst e.a.
Data:                28 oktober, 18 november, 16 december
Aanvang:          10.00 uur
Toegang:          3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Over schoonheid in de beeldende kunst
Begeleid door Jan Martien van Welie op donderdag 14 november.

Architectuur, beelden, schilderijen. Wanneer is iets mooi? En waaróm vinden we iets mooi?
Hoe heeft het idee van schoonheid zich in de loop van de tijd ontwikkeld? Zijn er “regels” of “wetten” om schoonheid vast te kunnen stellen? Heeft schoonheid iets te maken met goedheid en waarheid? Hangt schoonheid af van het onderwerp of van de manier van werken, van de stijl? En, als het kunstwerk aan het doel van de maker (of van de beschouwer) beantwoordt – is het dan (automatisch) mooi?
Een reis door de tijd. Aan de hand van afbeeldingen worden vragen gesteld over vroegere en hedendaagse schoonheidsbeleving. Alles besproken (en bekeken) vanuit de tijd van ontstaan.

Begeleiding:     Jan Martien van Welie
Datum:             donderdag 14 november
Aanvang:          20.00 uur
Toegang:          5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Stilte en meditatie
Inleiding door Germa Kamsma-Kunst op maandag 18 november.

Elke derde maandag van de maand is er in het Titus Brandsma Huis van 10.00-11.30 uur een bijeenkomst over christelijke meditaties. 18 november over christelijke meditatie in de adventstijd en met kerstmis en 16 december meditatie vanuit mantra’s.  Na een korte inleiding gaan we oefenen in stilte. Graag opgeven van te voren i.v.m. het klaarzetten van de ruimte.

Inleider:            Germa Kamsma-Kunst e.a.
Data:                18 november, 16 december
Aanvang:          10.00 uur
Toegang:          3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Norbertijnse spiritualiteit vanaf het 2e Vaticaans Concilie
Begeleid door Klaas Fongers op maandag 18 november.

Oud-parochiaan Klaas Fongers is op latere leeftijd Norbertijn en priester geworden. Destijds was hij zeer actief in de Franciscusparochie. Veel parochianen kunnen zich dat nog herinneren. In zijn lezing gaat hij in op de spiritualiteit van de Norbertijnen en op katholiek Nederland na het 2e Vaticaans Concilie.
Om de Norbertijnse spiritualiteit te ervaren hebben we een kloosterweekend gepland in Hierden van 29 november – 1 december 2019. Zie elders in dit boekje.

Begeleiding:     Klaas Fongers, Norbertijn
Datum:             maandag 18 november
Aanvang:          20.00 uur
Toegang:          5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Dialoogavond: Gesprekken over een actueel thema
Begeleid door Germa Kamsma-Kunst op woensdag 20 november.

Ook dit seizoen zullen er dialoogavonden georganiseerd worden.  Bij de dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, of om de juiste argumenten te geven, maar gaat het om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. In onze huidige maatschappij komt er een steeds scherpere tweedeling: tussen rijk en arm, tussen links en rechts. Hoe kijken wij daarnaar? Dat is het thema van deze avond.

Inleider:            Germa Kamsma-Kunst
Data:                woensdag 20 november
Aanvang:          20.00 uur
Toegang:          3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Randfiguren in de Bijbel en in onze samenleving
Begeleid door Lysbeth Minnema op maandag 2 december.

Overal waar mensen samenleven, zijn er personen die buitengesloten worden, mensen aan de rand, mensen die er niet echt bij horen. Hoe wordt er in het Oude Testament over hen gesproken? Hoe ging Jezus met hen om? En wat doen wij als geloofsgemeenschap met deze realiteit? Als we bijvoorbeeld kijken naar de bijbelfiguur Ruth wordt duidelijk hoe de Bijbel ons kan verrassen. Ruth trouwde met een buitenlandse vluchteling. Hij sterft jong. Ruth besluit met haar schoonmoeder naar het land te vertrekken waar haar man vandaan kwam. Ze is dus vrouw, buitenlandse en weduwe, alle drie kenmerken die je aan de rand van de samenleving van die tijd doen belanden. Toch wordt ze de overgrootmoeder van koning David en is zo een fundamentele schakel in Gods heilsgeschiedenis. Het zet ons aan het denken. Welke bijdrage leveren mensen aan de rand aan onze geloofsgemeenschap? Hoe kijken wij tegen hen aan?

Op deze avond verkennen we levensverhalen van Bijbelse personen en kijken we naar wie hier en nu aan de rand van de samenleving staan en horen we hun levensverhalen. Horen we als kerk misschien veel meer thuis aan de rand in plaats van midden in de samenleving? U bent van harte welkom om mee te denken over deze inspirerende vragen.
Inleider:            Lysbeth Minnema
Data:                maandag 2 december
Aanvang:          20.00 uur
Toegang:          3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Jeruzalem: stad van David, stad van Jezus
Lezing door professor Archibald van Wieringen op vrijdag 13 december.

Jeruzalem is een heel bijzondere stad, strategisch, historisch en religieus. We gaan in op de bijzondere ligging van Jeruzalem: op een berg begrensd door drie dalen. Met behulp van kaarten en afbeeldingen bekijken we de historische groei en veranderingen in Jeruzalem door de eeuwen heen. Jeruzalem is het religieuze centrum voor jodendom, christendom, voor koning David en koning Jezus. Jeruzalem is ook voor de Islam een belangrijke plaats. We werpen een blik op de belangrijkste religieuze plekken, zoals de Tempelberg en de Olijfberg. Er is alle ruimte voor uw vragen.

Begeleiding:     Archibald van Wieringen      
Datum:             vrijdag 13 december
Aanvang:          20.00 uur
Toegang:          5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Stilte en meditatie
Inleiding door Germa Kamsma-Kunst op maandag 16 december.

Elke derde maandag van de maand is er in het Titus Brandsma Huis van 10.00-11.30 uur een bijeenkomst over christelijke meditaties. Op 16 december is de meditatie vanuit mantra’s.  Na een korte inleiding gaan we oefenen in stilte. Graag opgeven van te voren i.v.m. het klaarzetten van de ruimte.

Inleider:            Germa Kamsma-Kunst e.a.
Data:                16 december
Aanvang:          10.00 uur
Toegang:          3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Bibliodramagroep (oefengroep)

In september 2018 is pastor Germa Kamsma-Kunst gestart met de opleiding voor Bibliodrama. Voor deze opleiding is een oefengroep samengesteld die tussen februari 2019 en juni 2019 vier keer, en tussen september 2019 en april 2020 vier keer mee wil doen met bibliodrama. De data en het tijdstip wordt in overleg met de groep vastgesteld.

Wat is bibliodrama? Dat is een methode waarbij je aan de hand van een Bijbelverhaal een rol kiest uit het verhaal, en dan samen met de groep het verhaal gaat uitspelen. Niet zomaar, maar verbonden met je eigen leven. Hierdoor kunnen het eigen leven en het Schriftverhaal elkaar raken, waardoor je eigen spiritualiteit gevoed wordt. Het kan je zo verder helpen op je gelovige levensweg, waarbij de gebrokenheid van het bestaan , de angsten en de littekens van het leven niet uit de weg worden gegaan.  Het is geen toneel, dus je hoeft geen toneelvaardigheden te hebben. Je hoeft ook geen grote Bijbelkennis te hebben. Wel de openheid om jouw leven te laten raken door de verhalen uit de Heilige Schrift. En de bereidheid om met anderen te spreken over jouw geloof en leven.