lezingen

Locatie Titus Brandsma Huis, tenzij anders vermeld
Bonifatiusplein 21, Leeuwarden. Tel 058-2120984
Opgave via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Catechese voor volwassenen

(zie voor alle activiteiten van het centrum voor Catechese en Spiritualiteit het programmaboekje 1e halfjaar 2020)

Alle catechesebijeenkomsten zijn geschrapt in ieder geval t/m 31 maart.

De Paaswake: kern van het kerkelijk jaar
Lezing door pastoor B. van der Wal op woensdag 1 april.

De wake van Paaszaterdag naar Paasmorgen vormt het hart van het liturgisch jaar. Vele draden uit Schrift en Traditie, maar ook uit ons dagelijks leven, komen samen in die ene nacht. Als voorbereiding op de plechtigheden van het Paastriduum, zullen we in een voordracht de bovengenoemde draden ontrafelen.

Datum: woensdag 1 april
Aanvang: 20.00 uur
Bijdrage: 3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Symboliek in de beeldende kunst
Begeleiding door Jan Martien van Welie op dinsdag 21 april.

Zoeken naar de ‘boodschap’, betekenis en symboliek in de beeldende kunst. De Middeleeuwer zocht naar een diepere, hemelse of goddelijke duiding van aardse zaken, en ontleende daaraan zekerheid en bevestiging. De Renaissance-kunstenaar gebruikte de Klassieke Oudheid om er symbolen en duiding aan te ontlenen. Wat je kunt zien op een schilderij is maar een deel van het verhaal. Aan de hand van (vele) voorbeelden wordt geprobeerd een tipje van de (betekenis)sluier op te lichten en te onderzoeken wat de “diepere lagen” van het kunstwerk zijn.

Datum: 21 april
Aanvang: 20.00 uur
Bijdrage: 5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Glas-in-loodramen in Huize St. Jozef van Jacob IJdema
Lezing door Wiesje Ponjee en Germa Kamsma-Kunst op maandag 11 mei.

De Fries Jacob IJdema heeft in opdracht van pastoor Vaasen een aantal glas-in-lood-ramen ontworpen en gemaakt, die momenteel in zorgcentrum Sint Jozef hangen. Het zijn heel bijzondere ramen. Op deze avond willen Wiesje Ponjee en Germa Kamsma vertellen over de levensloop van de heer Jacob IJdema, en over de ontworpen ramen. Ook zullen we de glas-in-lood-ramen bekijken.

Datum: 11 mei
Aanvang: 20.00 uur
Bijdrage: 5 euro
Plaats: Zorgcentrum Sint Jozef, Eestraat 15 te Leeuwarden
Opgave: tel: 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Bibliodramagroep (oefengroep)

In september 2018 is pastor Germa Kamsma-Kunst gestart met de opleiding voor Bibliodrama. Voor deze opleiding is een oefengroep samengesteld die tussen februari 2019 en juni 2019 vier keer, en tussen september 2019 en april 2020 vier keer mee wil doen met bibliodrama. De data en het tijdstip worden in overleg met de groep vastgesteld. Dat gaat via een datumprikker. Wilt u ook meedoen? Geef uw e-mailadres dan door aan pastor Germa Kamsma-Kunst, pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl

Wat is bibliodrama? Dat is een methode waarbij je aan de hand van een Bijbelverhaal een rol kiest uit het verhaal, en dan samen met de groep het verhaal gaat uitspelen. Niet zomaar, maar verbonden met je eigen leven. Hierdoor kunnen het eigen leven en het Schriftverhaal elkaar raken, waardoor je eigen spiritualiteit gevoed wordt. Het kan je zo verder helpen op je gelovige levensweg, waarbij de gebrokenheid van het bestaan, de angsten en de littekens van het leven niet uit de weg worden gegaan. Het is geen toneel, dus je hoeft geen toneelvaardigheden te hebben. Je hoeft ook geen grote Bijbelkennis te hebben. Wel de openheid om jouw leven te laten raken door de verhalen uit de Heilige Schrift. En de bereidheid om met anderen te spreken over jouw geloof en leven.