lezingen

Locatie Titus Brandsma Huis, tenzij anders vermeld
Bonifatiusplein 21, Leeuwarden. Tel 058-2120984
Opgave via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Catechese voor volwassenen

CREDO, geloven op scherp
PowerPoint presentatie en lezing door Henk Pietersma op 27 februari.

In februari 2018 verscheen bij uitgeverij Royal Jongbloed Heerenveen een nieuw boek van de hand van Henk Pietersma met de titel “CREDO, geloven op scherp” .
In het boek zijn 76 reproducties van door hem gemaakte schilderijen bijeengebracht, samen met zijn poëtische reflecties.  
Pietersma liet zich in zijn werk leiden door de tekst van de Latijnse mis zoals hij die tegenkwam in de composities van vele componisten. Als niet-katholiek vormden de Latijnse woorden voor hem een uitdaging vanuit de vraag in hoeverre deze teksten vandaag nog van belang zijn. Hebben de woorden van nagenoeg 1700 jaar geleden nu nog wel enige betekenis? Aan de hand van een PowerPoint presentatie – waarin hij zijn eigen werk plaatst in de context van deze tijd – neemt Pietersma u graag mee op weg naar een bewustwording.

Begeleiding:       Henk Pietersma
Datum:                woensdag 27 februari
Aanvang:             20.00 uur
Toegang:            5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Stilte meditatie via tekst Johannes van het Kruis
Inleiding door Corrie van Kampen en Germa Kamsma-Kunst op maandag 4 maart.
Op elke eerste maandag van de maand wordt Stilte meditatie op een andere wijze geoefend. Op 4 maart oefenen via een tekst van Johannes van het Kruis.

Begeleiding:       Corrie van Kampen en Germa Kamsma-Kunst,
Datum:                4 maart
Aanvang:            10.00-12.30 uur
Toegang:            3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Spiritualiteit van de orde der Dominicanen
Lezing door Baukelien Visser en Dominicus Kamsma op maandag 11 maart.
Lekendominicanen Baukelien Visser en Dominicus Kamsma zullen een inleiding houden over de spiritualiteit van de orde der Dominicanen. Ze zullen dit doen aan de hand van het armoedevraagstuk en met gedachten uit de Dominicaanse traditie. Het zal een actieve lezing worden.

Begeleiding:       Baukelien Visser en Dominicus Kamsma
Datum:                11 maart
Aanvang:            20.00-22.00 uur
Kosten:               5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Dialoogavond
Gesprekken over een actueel thema. Begeleid door Germa Kamsma-Kunst op dinsdag 19 maart.
Ook dit seizoen zullen er dialoogavonden georganiseerd worden, rond thema’s uit de encycliek Laudato Si’.  Bij de dialoog gaat het niet om je  eigen gelijk te halen, of om de juiste argumenten te geven, maar gaat het om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. In de encycliek van paus Franciscus (Laudato Si’) worden verschillende items aangeroerd. We zullen beide keren daar een van kiezen om nader te verkennen.
Inleider:               Germa Kamsma-Kunst
Datum:                19 maart
Aanvang:             20.00 uur
Toegang:             3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Slauerhoff en het onbestemde verlangen
Een lezing met gedichten door Peter Vermaat op maandag 25 maart.
Dit jaar is Peter Vermaat uitgenodigd met een lezing over Slauerhoff op de mystieke nacht van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Op 25 maart zal hij deze lezing, in een uitvoerigere versie herhalen in het Titus Brandsma Huis in Leeuwarden.

Slauerhoff was een onrustig mens. Zat hij op zee, dan wilde hij naar land. Zat hij aan land, dan wilde hij naar zee. Bovendien had hij veel vriendinnen, maar kon hij zich aan geen van hen binden. Zien we bij de mysticus een verlangen naar God, de Onnoembare, bij Slauerhoff zien we een zoeken naar een plek om te wonen, een verlangen naar een geliefde om bij te rusten, even onbereikbaar en onnoembaar als God. Maar Slauerhoffs verlangen naar de geliefde kan misschien geduid worden als een seculiere variant van het mystieke verlangen. Aan de hand van enkele gedichten uit zijn onlangs gepubliceerde bundel Gebroken akkers en Slauerhoffs weemoed zal Peter Vermaat ingaan op het onbestemde verlangen van Slauerhoff. Zijn poëtische voordracht wordt omlijst met een kort vertellend commentaar op het leven en werk van deze rusteloze dichter.
Begeleiding:       Peter Vermaat
Datum:                25 maart
Aanvang:            20.00 uur
Toegang:            5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Stilte meditatie via tekst/afbeelding over de tijd van het kerkelijk jaar
Inleiding door Corrie van Kampen en Germa Kamsma-Kunst op maandag 1 april.
Op elke eerste maandag van de maand wordt Stilte meditatie op een andere wijze geoefend. Op 1 april oefenen we via een tekst of afbeelding over de tijd van het kerkelijk jaar.
Begeleiding:       Corrie van Kampen en Germa Kamsma-Kunst
Datum:                1 april
Aanvang:            10.00-12.30 uur
Toegang:            3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Vastenproject: Een veilig thuis voor kinderen in Andong, Cambodja
Lezing door José Huizenga en Hein Voss op woensdag 3 april.
Al vele jaren lang zijn oud-parochianen José Huizenga en Hein Voss actief voor de stichting DARA Europe.
Met behulp van de Vastenactie 2019 willen zij extra geld inzamelen voor de gemeenschapsopbouw in het dorp Andong, Cambodja. Andong is een kleine plaats met 4000 inwoners. Onwetendheid is een belangrijk probleem. Het betreft het bewust worden van het belang van scholing, invloed van huiselijk geweld, belang van financiële onafhankelijkheid, belang van gezonde voeding. Het gaat dan om informatie, maar ook om directe hulp bij het vinden van een baan, opzetten van een eigen bedrijf, scholing, enz. In het naaiatelier van de stichting aldaar, SCCO, worden door moeders uit het dorp prachtige producten gemaakt  o.a. van rijstzakken. Deze zijn te koop bij de lezing.
De werkgroep VOM van de Vitusparochie heeft ervoor gekozen om dit Vastenactie project te ondersteunen. Al het geld dat wordt ingezameld wordt verdubbeld door Vastenactie als het overgemaakt wordt met het nummer: 401254 .
José en Hein komen graag deze avond meer over het project vertellen.

Begeleiding:       José Huizenga en Hein Voss
Datum:                3 april
Aanvang:            20.00 uur
Toegang:            5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Clarissen van Megen
Inleiding door Wobbe van Seijen op woensdag 22 mei (onder voorbehoud).
In het kader van: kennismaken met kloosters en kloosterordes in Nederland.
Clarissen zijn strikt gebonden aan het door hen gekozen klooster en mogen niet zomaar even een lezing gaan geven, helaas. Clarissen leven volgens de regel van Franciscus van Assisi, maar omdat het vrouwen zijn, moesten hun regels strenger zijn.
Parochiaan Wobbe van Seijen heeft een dvd gemaakt over het reilen en zeilen van de Clarissen in Megen. Een heel bijzonder inkijkje. Wobbe zelf zal de inleiding op de dvd verzorgen. Hij kent het klooster in Megen heel goed en zal ook veel van onze vragen kunnen beantwoorden.

Inleider:               Wobbe van Seijen
Datum:                22 mei (onder voorbehoud)
Aanvang:            20.00 uur
Toegang:            5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Bibliodramagroep (oefengroep)
In september is pastor Germa Kamsma-Kunst gestart met de opleiding voor Bibliodrama. Voor deze opleiding is een oefengroep samengesteld die tussen februari 2019 en juni 2019 vier keer, en tussen september 2019 en april 2020 vier keer mee wil doen met bibliodrama. De data en het tijdstip wordt in overleg met de groep vastgesteld.

Wat is bibliodrama? Dat is een methode waarbij je aan de hand van een Bijbelverhaal een rol kiest uit het verhaal, en dan samen met de groep het verhaal gaat uitspelen. Niet zomaar, maar verbonden met je eigen leven. Hierdoor kunnen het eigen leven en het Schriftverhaal elkaar raken, waardoor je eigen spiritualiteit gevoed wordt. Het kan je zo verder helpen op je gelovige levensweg, waarbij de gebrokenheid van het bestaan, de angsten en de littekens van het leven niet uit de weg worden gegaan. Het is geen toneel, dus je hoeft geen toneelvaardigheden te hebben. Je hoeft ook geen grote Bijbelkennis te hebben. Wel de openheid om jouw leven te laten raken door de verhalen uit de Heilige Schrift. En de bereidheid om met anderen te spreken over jouw geloof en leven.