lezingen

Locatie Titus Brandsma Huis, tenzij anders vermeld
Bonifatiusplein 21, Leeuwarden. Tel 058-2120984
Opgave via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Catechese voor volwassenen

(zie voor alle activiteiten van het centrum voor Catechese en Spiritualiteit het programmaboekje 1e halfjaar 2020)

Film: “Silence” 
Inleiding door Jan Martien van Welie op maandag 24 februari.

Film uit 2017 (160 minuten) van Martin Scorsese, naar het boek van de (christelijke) Japanse schrijver Shusaku Endo.
De zeventiende eeuw. De zoektocht van twee jonge priesters naar hun vermiste mentor brengt hen naar het mysterieuze en exotische Japan, een plek waar hun geloof en alleen al hun aanwezigheid ten strengste verboden zijn. De aangrijpende, soms zenuwslopende (spirituele) reis die ze maken blijkt een ware beproeving voor hun uithoudingsvermogen én overtuigingen.
Waarschuwing: het is een aangrijpende film en bevat een aantal gruwelijke (martel-)scènes.

Datum: 24 februari
Aanvang: 19.00 uur
Bijdrage: 5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl  

Dialoogavond: gesprekken over een actueel thema
Begeleid door Germa Kamsma-Kunst op dinsdag 10 maart.

Bij de dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, of om de juiste argumenten te geven, maar gaat het om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. Via de dialoog leren we elkaar beter kennen en leren we meer van een bepaald onderwerp. Op 10 maart is het gespreksonderwerp: vrijheid.

Data: 10 maart
Aanvang: 20.00 uur
Bijdrage: 3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Vreemdeling zijn of thuiskomen. Het Bijbelboek Ruth in onze tijd
Inleiding door Lysbeth Minnema op woensdag 18 maart.

Het Bijbelboek Ruth gaat over twee krachtige vrouwen die op elkaars pad gekomen zijn. De één is gevlucht naar een onbekend land, maar kiest na een aantal jaren terug te keren naar haar geboorteland. De ander heeft het gevoel thuis te komen in de nabijheid van deze vluchtelingenvrouw en kiest ervoor om haar land te verlaten en de relatie met de ander voort te zetten in den vreemde. Waar zijn wij thuis? Hoe gaan wij om met dat wat ons vreemd is? En wat betekent het om te leven in een nieuw land? Wat kunnen wij leren van deze twee vrouwen die zoekend op weg gaan om toekomst te ontdekken?

Datum: 18 maart
Aanvang: 20.00
Bijdrage: 3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Bruggen Bouwen in Leeuwarden
Inleiding door Jan Bosman en Sandra Roza op maandag 23 maart

Hoe reageer je als religieuze gemeenschappen wanneer de plaatselijke moskee wordt beklad? Wat betekent het, als joden in je woonplaats zich onveilig voelen? Wat doen kerken en andere religieuze gemeenschappen, wanneer in de gemeenteraad gesproken wordt op een manier, die de vrijheid van godsdienst van een religieuze gemeenschap lijkt in te perken? Of wanneer radicalisering dreigt onder een groep jongeren? Hoe vieren we het Sinterklaasfeest als een ‘inclusief’ kinderfeest?
In 2019 is het project ‘Bruggen Bouwen’ van start gegaan door Kleurrijk Fryslân.

Datum: 23 maart
Aanvang: 20.00 uur
Bijdrage: 5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

De techniek en spiritualiteit van het brandschilderen van ramen
Inleiding door Cor van Kollenburg op maandag 30 maart

Cor van Kollenburg is al meer dan 25 jaar bezig met glas. Hij werkt veel met gekleurd glas en schildert ook op het glas, het z.g. brandschilderen. Dit is een eeuwenoude techniek die ook te zien is in kerkramen. Het brandschilderen voegt iets toe aan het ontwerp. De ontwerpen maakt hij zelf of komen van plaatjes of foto’s. Hij werkt ook in opdracht, vaak in overleg over wat de mensen willen. Deze avond vertelt hij over de techniek en de spiritualiteit van het brandschilderen van ramen.

Datum: 30 maart
Aanvang: 20.00 uur
Bijdrage: 5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

De Paaswake: kern van het kerkelijk jaar
Lezing door pastoor B. van der Wal op woensdag 1 april.

De wake van Paaszaterdag naar Paasmorgen vormt het hart van het liturgisch jaar. Vele draden uit Schrift en Traditie, maar ook uit ons dagelijks leven, komen samen in die ene nacht. Als voorbereiding op de plechtigheden van het Paastriduum, zullen we in een voordracht de bovengenoemde draden ontrafelen.

Datum: woensdag 1 april
Aanvang: 20.00 uur
Bijdrage: 3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Symboliek in de beeldende kunst
Begeleiding door Jan Martien van Welie op dinsdag 21 april.

Zoeken naar de ‘boodschap’, betekenis en symboliek in de beeldende kunst. De Middeleeuwer zocht naar een diepere, hemelse of goddelijke duiding van aardse zaken, en ontleende daaraan zekerheid en bevestiging. De Renaissance-kunstenaar gebruikte de Klassieke Oudheid om er symbolen en duiding aan te ontlenen. Wat je kunt zien op een schilderij is maar een deel van het verhaal. Aan de hand van (vele) voorbeelden wordt geprobeerd een tipje van de (betekenis)sluier op te lichten en te onderzoeken wat de “diepere lagen” van het kunstwerk zijn.

Datum: 21 april
Aanvang: 20.00 uur
Bijdrage: 5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Glas-in-loodramen in Huize St. Jozef van Jacob IJdema
Lezing door Wiesje Ponjee en Germa Kamsma-Kunst op maandag 11 mei.

De Fries Jacob IJdema heeft in opdracht van pastoor Vaasen een aantal glas-in-lood-ramen ontworpen en gemaakt, die momenteel in zorgcentrum Sint Jozef hangen. Het zijn heel bijzondere ramen. Op deze avond willen Wiesje Ponjee en Germa Kamsma vertellen over de levensloop van de heer Jacob IJdema, en over de ontworpen ramen. Ook zullen we de glas-in-lood-ramen bekijken.

Datum: 11 mei
Aanvang: 20.00 uur
Bijdrage: 5 euro
Plaats: Zorgcentrum Sint Jozef, Eestraat 15 te Leeuwarden
Opgave: tel: 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Bibliodramagroep (oefengroep)

In september 2018 is pastor Germa Kamsma-Kunst gestart met de opleiding voor Bibliodrama. Voor deze opleiding is een oefengroep samengesteld die tussen februari 2019 en juni 2019 vier keer, en tussen september 2019 en april 2020 vier keer mee wil doen met bibliodrama. De data en het tijdstip worden in overleg met de groep vastgesteld. Dat gaat via een datumprikker. Wilt u ook meedoen? Geef uw e-mailadres dan door aan pastor Germa Kamsma-Kunst, pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl

Wat is bibliodrama? Dat is een methode waarbij je aan de hand van een Bijbelverhaal een rol kiest uit het verhaal, en dan samen met de groep het verhaal gaat uitspelen. Niet zomaar, maar verbonden met je eigen leven. Hierdoor kunnen het eigen leven en het Schriftverhaal elkaar raken, waardoor je eigen spiritualiteit gevoed wordt. Het kan je zo verder helpen op je gelovige levensweg, waarbij de gebrokenheid van het bestaan, de angsten en de littekens van het leven niet uit de weg worden gegaan. Het is geen toneel, dus je hoeft geen toneelvaardigheden te hebben. Je hoeft ook geen grote Bijbelkennis te hebben. Wel de openheid om jouw leven te laten raken door de verhalen uit de Heilige Schrift. En de bereidheid om met anderen te spreken over jouw geloof en leven.