lezingen

Locatie Titus Brandsma Huis, tenzij anders vermeld
Bonifatiusplein 21, Leeuwarden. Tel 058-2120984
Opgave via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl of via aanmeldformulier

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN VERVALLEN TOT NA DE LOCKDOWN.
Houd de parochiekalender
 en de nieuwspagina in de gaten voor TUSSENTIJDSE wijzigingen hierop.

Catechese voor volwassenen

Onderstaande cursussen worden na de lockdown waar mogelijk opnieuw ingepland.

Symboliek in de beeldende kunst (activiteit nr. 66)
Aan de hand van veel voorbeelden vertelt Jan Martien van Welie over de diepere betekenis van een kunstwerk. Wat je ziet op een schilderij is maar een deel van het verhaal. Tijdens deze avond draait het om het zoeken naar de ‘boodschap’, betekenis en symboliek in de beeldende kunst.
-Datum: ?          – Aanvang: 20 uur        – Kosten: 5 euro

De techniek en spiritualiteit van het brandschilderen van ramen
Cor van Kollenburg is al meer dan 25 jaar actief met glas. Hij werkt met gekleurd glas en schildert ook op het glas, het brandschilderen. Brandschilderen voegt iets toe aan het ontwerp. Van Kollenburg maakt de ontwerpen zelf of ze komen van plaatjes en foto’s. Ook werkt hij in opdracht. Tijdens deze avond vertelt Van Kollenburg over de techniek en spiritualiteit van het brandschilderen van ramen.
-Datum: ?         – Aanvang: 20 uur        – Kosten: 5 euro

25 januari: Stilte en meditatie
Hoe kom je vanuit stilte tot meditatie? Carla van Ede geeft daarover op maandag 25 januari een korte inleiding waarna er wordt geoefend in stilte via christelijke meditatie met behulp van een gebedswoord (mantra).
-Datum: ? 10 uur. Kosten: 3 euro

Bruggen bouwen
In 2019 startte in Leeuwarden het project ‘Bruggen bouwen’. In het kader daarvan zijn een tiental mensen uit verschillende religies en levensbeschouwingen getraind als bruggenbouwers. Zij zijn aanspreekpunt voor vragen over racisme en discriminatie en de bestrijding ervan. Wat zo’n team bruggenbouwers kan betekenen voor onze maatschappij, daarover vertellen Jan Bosman en Sandra Roza. Roza is voorzitter en vrijwilliger bij Kleurrijk Fryslân en heeft het team ‘bruggenbouwers’ getraind. Jan Bosman is coördinator van Solidair Friesland en adviseur van Kleurrijk  Fryslân.
-Datum: ? Kosten: 5 euro

Dialoogavond over een actueel thema
Bij dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, maar om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. Via de dialoog leren mensen meer over een bepaald onderwerp en leren zij elkaar kennen. Deze keer gaat het om de vraag hoe op een goede manier met elkaar en met de aarde kan worden omgegaan. Actueel is dan bijvoorbeeld de vraag wat de coronacrisis hierin heeft betekend.
-Datum: ?: Aanvang: 20 uur. Kosten: 3 euro

Bibliodramagroep
Bibliodrama is een methode waarbij je aan de hand van een bijbelverhaal een rol kiest uit het verhaal en dan samen met de groep het verhaal gaat uitspelen. Niet zomaar, maar verbonden met je eigen leven, waardoor beide elkaar raken en je spiritualiteit wordt gevoed. Het kan je verder helpen op je levensweg, waarbij de gebrokenheid van het bestaan niet uit de weg wordt gegaan.
Toneelervaring en bijbelkennis zijn geen vereisten om mee te doen aan de bibliodramagroep. Wel de openheid om jouw leven te laten raken door de verhalen uit de Schrift. En de bereidheid om met anderen te spreken over jouw geloof en leven.
Onder leiding van pastor Germa Kamsma-Kunst worden vier bibliodrama-bijeenkomsten aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met de regels van het RIVM en het bisdom rond het Covid-virus. De data en het tijdstip worden via een datumprikker in overleg met de groep vastgesteld. Data in Overleg. Wilt u meedoen? Geeft dan uw emailadres door via pastor.kamsma@vitusparochie.nl

I.v.m. corona geeft u zich voor iedere activiteit op!

HOE DOET U DAT
– bij opgave activiteit (indien vermeld), datum en nummer vermelden
– uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week vóór de activiteit.

WAAR GEEFT U ZICH OP
via het aanmeldformulier
– per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
– telefonisch (058-2120984) op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur)