retraites / pelgrimeren

Huis van stilte
(Elke dinsdagmiddag van 12.30 tot 13.00 uur is er een stiltemoment in de Mariakapel van de Dominicuskerk (Harlingerstraat 26). Ieder die in stilte wil mediteren of bidden is welkom. De kapel is vanaf 12.15 open.)

De stiltemeditatie in de kerk gaat voorlopig niet door. Daarvoor in de plaats kunt u een moment van stilte opzoeken in uw eigen huis.

Stiltemeditatie in ons eigen huis
31 maart 2020: stilte-meditatie in ons eigen huis
25 maart 2020: stilte-meditatie / huis van stilte in ons eigen huis

Diocesane Retraite: Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus
Aanvankelijk was Paulus een fanatieke tegenstander en vervolger van de aanhangers van de
weg, zoals de eerste christenen werden genoemd. Maar na zijn ervaring in Damascus ontpopt hij zich als een vurig verkondiger van het christelijk geloof. Hij schrijft brieven en hij
doorkruist tal van landstreken en steden op zijn zendingsreizen. Toch krijgen we moeilijk een
beeld van Paulus. De bronnen over hem zijn tegenstrijdig. Zijn brieven zijn na zijn dood
geredigeerd. De vraag is, wat heeft hij eigenlijk zelf geschreven? Waardoor of door wie werd
hij gedreven? In het weekend maken we kennis met het leven en enkele brieven van Paulus.

Begeleiding: Peter Vermaat
Datum: vrijdag 26 juni – zondag 28 juni 2020
Plaats: Klooster Thuine, Duitsland
Tijd: Aankomst: 20.00 uur – vertrek: 16.00 uur
Opgave vóór 8 juni 2020 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden,
e-mail: l.winter@bisdomgl.nl tel. 050 – 4065888.
Inlichtingen: Peter Vermaat, tel. 0518 – 451751.