retraites / pelgrimeren

diocesane Retraite: Amos

Het bijbelboek Amos behoort bij de zogenaamde kleine profeten. Amos is een schapenfokker en vijgenkweker uit Tekoa, in het zuiden, die weggeroepen wordt uit zijn boerenbestaan om te profeteren in het Noordrijk. Hij klaagt de sociale wantoestanden aan en neemt het op voor de armen die uitgebuit worden. Hij hekelt de schijnvroomheid en laat zien dat God zich in de geschiedenis heeft laten kennen als een God die het opneemt voor de zwakken. In de veertigdagentijd houdt Amos ons een spiegel voor waar wij staan in ons leven.

Begeleiding:       Peter Vermaat
Datum:                vrijdag 15 maart – zondag 17 maart 2019
Plaats:                klooster Thuine, Duitsland
Tijd:                     aankomst: 20.00 uur – vertrek: 16.00 uur
Opgave vóór 1 maart 2019 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden, tel. 050–4065888

Inlichtingen:        Peter Vermaat, tel. 0518 – 451751

klooster en molen, kennismaken met nieuwe spiritualiteit

Stifting Nijkleaster werkt aan een nieuw klooster – Nijkleaster – in It Westerhûs bij Jorwert. It Westerhûs: een eeuwenoude kloosterboerderij, waarbij 30 nonnen zijn verdronken bij een stormvloed.
Nijkleaster werkt met Kerk, Klooster, Kroeg aan: Stilte, Bezinning en Verbinding, en staat voor nieuwe spiritualiteit in Friese context.
NHL Stenden Hogeschool heeft haar molen (1786) op het Kennisplein op bijzondere wijze gerestaureerd en herbouwd, om die een nieuwe functie te geven. Molen De Eendragt is de plek voor ontmoeting en beschouwing, biedt ruimte aan activiteiten van levens-, mens- en wereldbeschouwelijke aard. Het Stiltecentrum is in de molen gehuisvest, met islamitische, christelijke en hindoeïstisch-boeddhistische gebedsruimtes.
De molen biedt ook onderdak aan VONKT (voorheen Centrum Levensbeschouwing) en Expect (Studentenpastoraat).

Bent u ook benieuwd naar deze nieuwe vormen van hedendaagse spiritualiteit? Wiep Koehoorn (Bestuursstaf & Nijkleaster) verzorgt een presentatie over Nijkleaster. Jan Melein (Vonkt) verzorgt een presentatie over en met rondleiding door De Eendragt. De facilitaire organisatie is in handen van Jehannes van Haskera.
U bent van harte welkom op zaterdag 11 mei 2019 van 10:00-12:00 uur (9:30 zaal open) in molen De Eendragt, Kennisplein, NHL Stenden, Hogeschool, Rengerslaan 8-10, Leeuwarden (ook bereikbaar vanaf de Dokkumertrekweg).