stiltemeditatie ‘Huis van Stilte’ in ons eigen huis

2 juni 2020, Stiltemeditatie

Heer, dag in dag uit ontvangen wij van U het bestaan. Help ons ook deze dag. 

 

 

 

26 mei 2020, stiltemeditatie

Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen.  Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze vaderen.’

Lees deze tekst een paar keer door. Wat blijft het meest hangen? Neem dat woord of die woorden mee in de meditatie. Wat betekenen deze woorden voor je geloof?
Kijk naar de icoon en laat die tot je spreken in de meditatie.

19 mei 2020, stiltemeditatie 

En Maria sprak: ‘Mijn hart prijst hoog de Heer,  van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder:  daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid van zijn dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig  omdat Die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn Naam. (Lucas 1,46-49)

Lees deze tekst een paar keer door. Wat blijft het meest hangen? Neem dat woord of die woorden mee in de meditatie. Wat betekenen deze woorden voor je geloof?

Stiltemeditatie 12 mei 2020

“Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.” (Lucas 1, 26 en 42)

Lees deze tekst een paar keer door. Wat blijft het meest hangen? Neem dat woord of die woorden mee in de meditatie. Wat betekenen deze woorden voor je geloof?

 

Stiltemeditatie 5 mei 2020

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.” (Johannes 14,6)

 

 

Stiltemeditatie 28 april 2020

 “Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen”.  (Johannes 10, 14 en 15)

 

Stiltemeditatie 21 april 2020

 “Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden.” (Johannes 10, 9)

Stiltemeditatie 14 april 2020

“Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten.” (Johannes 8,12)

Stiltemeditatie 7 april 2020

“Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit?” (Johannes 11,25 en 26).

 

Stiltemeditatie 31 maart 2020

“Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.” (Johannes 6,35)