Stille Zaterdag / Paaswake

Stille Zaterdag is een vastendag (een dag waarop we niet snoepen, geen vlees eten, of geen t.v. kijken of niet op de computer gaan), omdat we stil willen staan bij het graf van Jezus.

Wat betekent het nu dat Hij gestorven is? Is God er niet dan? Is God een wrede God? Maar God is liefde, toch? Wat betekent liefde in deze situatie? Waar is Gods liefde? We verlangen zo naar Gods liefde en bevrijding, wanneer komen die? Bij deze vragen staan we vandaag stil.

’s Avonds wordt de Paaswake gevierd. De Paaswake van de parochie is te volgen via livestream. De Paaswake wordt ook vanuit een andere parochie uitgezonden via de televisie.

In de Paaswake horen we prachtige lezingen die de liefde van God laten zien. In de volledige paaswake worden wel 7 lezingen gelezen. Met allerlei liederen en gebeden er tussendoor.  Onder andere het Scheppingsverhaal, het verhaal van het offer van Abraham, de uittocht uit Egypte, teksten van profeten dat God de mens niet in de steek laat, en het evangelieverhaal waarin de steen van het graf wordt weggerold.  Meestal lezen we drie of vier lezingen in de Paaswake.

Luister naar de verhalen met in je achterhoofd de gedachte:
Laat God de mens in de steek, of vind ik Gods liefde in deze verhalen? 

De paaskaars is het symbool van de verrezen Jezus, die we Christus noemen.