liturgieën tijdens het weekend

Voor datum, tijd en plaats van alle vieringen in de Sint-Vitusparochie, zie het vieringoverzicht.

Digitale weekendliturgieën 

Liturgische kalender
Op de liturgische kalender 2019-2020 (jaar A) vindt u de lezingen van de zondagen. Ook wordt de tijd van het kerkelijk jaar met een kleur aangegeven.