liturgieën van de week

Hieronder vindt u de digitale weekendliturgieën.

Voor datum, tijd en plaats van álle vieringen in de Sint-Vitusparochie, zie het vieringoverzicht.