liturgieën tijdens het weekend

Datum, tijd, plaats en bijzonderheden van alle vieringen in de Sint-Vitusparochie zijn te vinden op het vieringoverzicht.

Digitale weekendliturgieën

Liturgische kalender
Op de liturgische kalender 2019-2020 (jaar A) vindt u de lezingen van de zondagen. Ook wordt de tijd van het kerkelijk jaar met een kleur aangegeven.