liturgieën van de week

Hieronder vindt u de digitale liturgie van vieringen in de Bonifatius- en Dominicuskerk.

Voor info over álle vieringen in de Sint-Vitusparochie, zie het vieringoverzicht.