liturgieën van de week

Hieronder vindt u de digitale liturgie van vieringen in de Bonifatius- en Dominicuskerk.

Info over álle vieringen in de Sint-Vitusparochie staat op het vieringoverzicht.

Mededelingen bij de beide vieringen.

De link naar de vieringen volgt zodra gereed.