de Goede Week – algemeen

Onze hoop op vergeving, verzoening en eeuwig leven is geworteld in Jezus’ lijden, dood en verrijzenis. Daarom is voor christenen is de Goede Week dé kern van het geloof

De Goede Week begint met Palmpasen of Passiezondag: Jezus’ glorieuze intocht in Jeruzalem waarna de minder fraaie zaken overhand krijgen: haat, verraad en verloochening. 

Sacrament van Boete en Verzoening meestal een extra viering aan begin Goede Week of in de week daaraan voorafgaand.

Op de woensdag  vindt de Chrismamis plaats; de plaats wisselt per jaar. De viering waarin voor alle parochies van ons bisdom de H. Oliën – catechumenenolie, chrisma en ziekenolie – worden gewijd. 

Op Witte Donderdag staat het Laatste Avondmaal centraal, de instelling van de Eucharistie. Voor wie Jezus in stilte nabij wil zijn is er vanaf 20.00 uur tot 24.00 uur is de Dominicuskerk mogelijkheid voor Stille Aanbidding. Gehoor geven aan Jezus’ oproep Hem nabij te zijn. U kunt komen en gaan wanneer u het wenst.

Op Goede Vrijdag om 15.00 uur volgen we Jezus op zijn Kruisweg, biddend en mediterend.
‘s Avonds lezen wij het Lijdensverhaal en brengen wij hulde aan het Kruis dat onze hoop en redding is. 

Het is een mooi gebruik bij de viering van Goede Vrijdag bloemen mee te nemen. Deze worden verwerkt in de kerkversiering van Pasen.

Op Stille Zaterdag is het letterlijk stil in de kerk. Jezus is de marteldood gestorven, we wachten op de verrijzenis van Pasen. In de avond zetten wij tijdens de Paaswake de jubelzang in: de Heer is verrezen! God lof, er is hoop voor ons.

Op zondag sluiten we af met het Hoogfeest van Pasen.