23-05, vredeswake op Nieuwestad

Elke laatste donderdagavond van de maand houdt het Fries Vredesplatform een vredeswake. De wake is ontstaan naar aanleiding van de oorlog met Afghanistan in 2001. In 2003 is naar aanleiding van de oorlog tegen Irak besloten de wake maandelijks voort te zetten. Door elke maand een half uur te waken voor vrede staan wij stil bij het grote en kleine geweld, dichtbij én ver weg, en bij de vele slachtoffers die van maand tot maand te betreuren zijn. De deelnemers aan de wake staan open voor gesprek over wat mensen bezig houdt wanneer ze even stilstaan bij het vele geweld en bij hun eigen mogelijkheden om daar iets aan te veranderen.

Iedereen kan aansluiten, al is het maar 5 minuten. En je hoeft niets te zeggen. Als je aansluit laat je zien waar je voor staat. Voor vrede.

De vredeswake wordt elke laatste donderdag gehouden bij het paard op de Nieuwestad.
Tijd: 19:30 – 20:00 uur. Iedereen is welkom. Je kunt zo lang staan als je wilt of kunt.
De volgende data zijn: 23 mei (i.p.v. op Hemelvaartsdag 30 mei), 27 juni en 25 juli.