Mariaprocessie 6 oktober

Zondag 6 oktober a.s. is de driejaarlijkse Mariaprocessie door de binnenstad van Leeuwarden ter ere van Onze Lieve Vrouwe van Leeuwarden, een eeuwenoud devotiebeeld van Maria.

De historische sporen van dit beeld en de devotie tot haar gaan terug tot begin 16e eeuw. Toen had dit devotiebeeld een plaats in Sint-Vitus van Oldehove; eens kathedraal van het bisdom Leeuwarden.

De processie begint om 15.30 uur bij de Bonifatiuskerk te Leeuwarden. De route van de processie volgt een deel van de middeleeuwse route en komt langs historische plaatsen waar eens de oude kerkelijke staties waren en loopt via de Oldehove naar haar kapel in de St. Dominicuskerk. De processie wordt onder andere gevormd door een groot aantal zangers uit de koren van Leeuwarden en andere parochies, begeleid door diverse korpsen.