meepraten over de toekomst van de kerk

Uitnodiging om mee te praten over de toekomst van de Kerk via het synodaal proces!

 Paus Franciscus nodigt de wereldkerk uit om zich te bezinnen op thema’s die beslissend zijn voor het kerkelijk leven en haar zending in de wereld. Vanaf oktober 2021 is wereldwijd in elk bisdom een synodaal proces gestart als voorbereiding op een speciale bisschoppensynode die in oktober 2023 plaatsvindt in Rome. Dit onder het motto: ‘Voor een synodale kerk: communio, participatie en zending.’

De uitkomsten van deze avonden worden opgestuurd naar het bisdom, zodat de uitkomsten meegenomen worden naar de synode van 2023. Maar we zullen in de parochie ook verder gaan met de uitkomsten van deze avonden.

De bijeenkomsten worden in het Titus Brandsma Huis gehouden. Mocht het een andere locatie worden, dan krijgen de deelnemers die zich hebben opgegeven hiervan bericht.

  • 16 februari, 9 maart en 6 april 2022 van 14.00 tot 16.00 uur : alleen voor vrouwen.
  • 16 februari, 9 maart en 6 april 2022 van 19.30 tot 21.30 uur : voor alle parochianen jong en oud.

Thema’s die besproken worden zijn:

  • 16 februari : de vrouw en de kerk (’s middags) /dialoog in de kerk (’s avonds)
  • 9 maart: missionaire leerling zijn
  • 6 april: hoe viert een synodale kerk?

U kunt zich opgeven voor alle drie de middagen (alleen voor vrouwen) of avonden (voor iedereen), maar u kunt zich ook opgeven voor een van de middagen (alleen voor vrouwen) of avonden (voor iedereen). Opgeven is wel noodzakelijk i.v.m. de voorbereidingen via de email: van het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl of telefonisch op maandag en woensdagochtend tussen 9.30 en 11.00 uur via 06-82403680

Pastoraal team sint Vitusparochie Leeuwarden e.o.