24-04 misbruik in machtsrelaties

op woensdag, 24 april 2019 van 14 – 16 uur in het Titus Brandsmahuis

Veel mensen worden geraakt door de steeds terugkerende berichten in de media over seksueel misbruik in de Rooms-katholieke kerk en in andere sectoren van de samenleving. Misbruik heeft grote schade aangericht in het leven van vaak jonge mensen die er een leven lang mee worstelen. Verbijstering, woede, diep verdriet en vragen over geloof en leven komen naar boven niet alleen bij de slachtoffers, maar ook bij de vele mensen die ervan horen en hun beeld van de kerk zien veranderen.

Graag willen we met elkaar in gesprek rond de vele vragen die leven binnen onze geloofsgemeenschap. In een inleidend woord zal iets gezegd worden over de systemen van macht die aan misbruik ten grondslag liggen en die doorbroken moeten worden om in de toekomst te voorkomen dat kinderen gevaar lopen. Ook zullen de gevolgen besproken worden. Natuurlijk is er veel ruimte voor gesprek.

Tot slot zullen we zoeken naar toekomstperspectief. Hoe kunnen we stappen zetten op een nieuw pad als individuele mens en als geloofsgemeenschap? Is het mogelijk veiligheid en bescherming te waarborgen in de parochie en wat is daarvoor nodig?

Wilt u vooraf meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met pastor Kamsma of pastor Minnema. We zouden het prettig vinden als u zich aanmeldt voor deze middag via het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Pastor Germa Kamsma
Pastor Lysbeth Minnema