‘droom voor ons land’ – blog 4 van pastor Minnema

Een week na de verkiezingen wil ik dromen en hoop ik dat ook de politici durven dromen over wat goed is voor ons land en hoe we het welzijn van de inwoners kunnen bevorderen.

Ik droom van een land waar iedere mens tot zijn recht kan komen en waar kinderen hun talenten kunnen gebruiken en ontwikkelen. Wat zou het mooi zijn dat jonge mensen die opgroeien in arme gezinnen dezelfde kansen krijgen als jongeren die rijke ouders hebben!

Ik droom van een samenleving waar niemand hongerlijdt, waar we niet accepteren dat mensen onder de armoedegrens leven. Wat zou het mooi zijn dat we naast elkaar gaan staan en dat zij die moeite hebben om werk te vinden begeleiding krijgen om een baan te vinden die bij hen past! Ieder mens wil graag bijdragen aan het geheel en zijn eigen geld verdienen.

Ik droom van een maatschappij waarin we er samen voor zorgen dat de klimaatverandering gestopt wordt, zodat ook toekomende generaties goed kunnen leven zonder angst voor de zee, genietend van de rijke diversiteit aan bloemen, vogels, planten en dieren. Ik geloof in een land dat gastvrij is voor mensen die moeten vluchten uit oorlogsgebieden, voor geweld en onderdrukking door overheden of voor honger en schrijnende armoede. Ik hoop dat mensen hier bescherming kunnen vinden en dat we zien hoe zij onze samenleving kunnen verrijken met hun talenten en levenservaring. Ik geloof in een maatschappij die met elkaar in gesprek blijft ondanks alle verschillen en die ziet dat we onze buurlanden nodig hebben om samen te vechten voor een goede economie, eerlijke handel en de beveiliging van de grenzen en voor een leven in vrede.

Ik droom van een land waar een huis is voor ieder gezin. Ik droom van een wereld waar niemand afgerekend wordt op zijn huidskleur, zijn geloof, zijn identiteit, of seksuele geaardheid, maar waarin we elkaar kunnen zien als zusters en broeders.

U merkt dat ik de encycliek van de Paus aan het lezen ben: Fratelli tutti. Ook de Paus droomt en spreekt zich uit voor een wereld waarin we ons laten leiden door liefde en barmhartigheid, ook in de politiek. Ik hoop dat onze politici in de formatie zich durven laten leiden door de kracht van de tederheid, door de liefde die in de ander een zus of een broer ontdekt, en door de zorg om de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Dan zal niemand meer vermalen worden door overheidsinstanties, zoals bij de toeslagenaffaire het geval was. Laten we open staan voor elkaar en luisteren naar wat onze zusters en broeders in ons land en verder weg nodig hebben. Dan kunnen we keuzes maken die goed zijn voor ons gezamenlijk welzijn.

Ik ben benieuwd naar uw dromen en hoe ze waarheid kunnen worden.

Pastor Lysbeth Minnema,
22 maart 2021