vieringen in oktober, rozenkransmaand

Actuele wereldproblemen zijn ziet zo nieuw en uniek als vaak wordt gedacht. In de 16e eeuw begon het dagelijks rozenkransgebed om dé gevaren van die tijd te weerstaan: de vele Europese oorlogen, de pest, veranderende verhoudingen die in Kerk en wereld op de kop zetten. Het grote gevaar van die dagen, een invasie van de Ottomanen, werd 7 oktober 1571 afgeslagen met de zeeslag bij Lepanto. Paus Pius V riep die dag uit tot het feest van heilige Maagd Maria van de Rozenkrans. Sindsdien geldt oktober als rozenkransmaand en dat is door alle eeuwen heen in de harten van de gelovigen geland.

Ook in onze dagen hebben Kerk en wereld veel noden, daarnaast zijn er individuele personen met hun dringende noden. Die mogen we, op voorspraak van Maria, aanbevelen bij God. We overwegen daarbij biddend de geheimen van ons geloof: blijde geheimen, droevige geheimen, glorievolle geheimen en de geheimen van het licht.

Tijdens de maand oktober wordt ook in onze parochiekerken volop de rozenkrans gebeden.

  • Elke woensdagavond om 18.30 uur in de St. Dominicuskerk, voorafgaande aan de Eucharistie van 19.00 uur, tijdens de uitstelling van het Allerheiligste Sacrament.
  • Het rozenkransgebed wordt ook gebeden elke woensdagavond om 19.30 uur in de St. Martinuskerk en die van Maria Tenhemelopneming.

In het weekend van 6 en 7 oktober zijn alle weekendvieringen afgestemd op Maria, de moeder van Jezus.
Zondag 7 oktober is om 16.00 uur Marialof in de St. Dominicuskerk, met uitstelling van het Allerheiligste Sacrament. Het middeleeuwse devotiebeeld in het Fries, Us Leafe Frouwe zal dan tijdens het Maria-lof in processie door de St. Dominicus kerk worden gedragen. Pastoor P.H.W. Verheijen te Dokkum zal de verkondiging verzorgen.