24-09: omgekeerd huisbezoek buitengebied

Voor alle seniore parochianen van de locaties Jirnsum, Wergea/Warten en Wytgaard/Easterwierrum vinden op 2 locaties weer het ‘Omgekeerd Huisbezoek’ plaats.

De Frissel
We komen op dinsdag 24 september om 14.30 uur samen in de Frissel aan de Kerkbuurt te Wergea.
We vieren eerst de liturgie, aansluitend is de ontmoeting en het gesprek met elkaar. U bent welkom! Deze dinsdag vervalt dan de Eucharistie die normaal om 19.00 uur in de Martinuskerk wordt gevierd.

Dagkapel Wytgaard
En op 16 oktober, ook om 14.30 uur is er een omgekeerd huisbezoek in Wytgaard in de dagkapel van de Maria Tenhemelopneming.