opbouw Adema-orgel Bonifatius in volle gang

Het zal de regelmatige bezoeker van de Bonifatiuskerk niet zijn ontgaan: vanaf half januari zijn de orgelbouwers volop bezig om het gerestaureerde Adema-orgel terug te plaatsen op de koorzolder.

De werkzaamheden verlopen voorspoedig en we hopen dat in de loop van februari er begonnen kan worden met het intoneren (stemmen) van de talloze orgelpijpen. Daar zal nog een kleine drie maanden mee gepaard gaan. Daarna (voor de zomer) kan het orgel in gebruik genomen worden.

Het is de bedoeling om na de zomer – waarschijnlijk september – het orgel in te wijden en feestelijk in gebruik te nemen.

Om de kosten te drukken verlenen diverse parochianen logies aan de orgelbouwers of andere hand – en spandiensten. Onze hartelijke dank hiervoor!

De inzamelactie voor de tweede elektronische speeltafel voor het orgel (op het priesterkoor) gaat nog door.  Graag doen we een beroep op parochianen om mee te helpen de laatste ca € 15.000,– bijeen te brengen. Rabo 1160.95.342 t.n.v. Sint Vitusparochie Leeuwarden e.o.
De orgelcommissie

Tagged with: