oproep-deelnemers bibliodrama

Het afgelopen seizoen hebben 10 parochianen deelgenomen aan vier bijeenkomsten van bibliodrama. Een Bijbelverhaal werd gekoppeld aan het eigen levensverhaal, waardoor beide verhalen meer aan het licht kwamen.

Komend seizoen begeleidt pastor Kamsma weer vier bijeenkomsten bibliodrama. Een paar deelnemers gaan het komendseizoen niet door, er is daarom plaats voor vier nieuwe deelnemers.

Wat is bibliodrama? Dat is een methode waarbij je aan de hand van een Bijbelverhaal een rol kiest uit het verhaal, en dan samen met de groep het verhaal gaat uitspelen. Niet zomaar, maar verbonden met je eigen leven. Hierdoor kunnen het eigen leven en het Schriftverhaal elkaar raken, waardoor je eigen spiritualiteit gevoed wordt. Het kan je zo verder helpen op je gelovige levensweg, waarbij de gebrokenheid van het bestaan , de angsten en de littekens van het leven niet uit de weg worden gegaan. Het is geen toneel, dus je hoeft geen toneelvaardigheden te hebben. Je hoeft ook geen grote Bijbelkennis te hebben. Wel de openheid om jouw leven te laten raken door de verhalen uit de Heilige Schrift. En de bereidheid om met anderen te spreken over jouw geloof en leven.

Lijkt het u of jou leuk mee te doen? Geef dat door aan Germa Kamsma-Kunst, pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl of 06-12804205. De data prikken we per bijeenkomst via een datumprikker op de computer.