Oproep bibliodrama deelnemers

Het afgelopen seizoen hebben 10 parochianen deelgenomen aan vier bijeenkomsten van bibliodrama. Een Bijbelverhaal werd gekoppeld aan het eigen levensverhaal, waardoor beide verhalen meer aan het licht kwamen.

Komend seizoen begeleidt pastor Kamsma weer vier bijeenkomsten bibliodrama. Een paar deelnemers gaan het komendseizoen niet door, er is daarom plaats voor vier nieuwe deelnemers. Lijkt het u of jou leuk mee te doen? Geef dat door aan Germa Kamsma-Kunst, pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl of 06-12804205. De data prikken we per bijeenkomst via een datumprikker op de computer.