Oproep huisvesting buitenlandse studenten

Van verschillende buitenlandse studenten hebben we de vraag gekregen naar huisvesting, soms voor een jaar, soms voor een half jaar. Vindt u het leuk om voor een tijd een student uit het buitenland te leren kennen en onderdak te geven tegen een passende vergoeding, dan kunt u dat laten weten aan één van de pastores. Dan brengen we u in contact met de personen die vragen naar onderdak. Over het algemeen spreken ze goed Engels en studeren ze aan de NHL Stenden voor een half jaar of een jaar.

Namens het pastoraal team,

pastor Lysbeth Minnema

06-24843682